the area taken up by a large or expanding development or city

listen to the pronunciation of the area taken up by a large or expanding development or city
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the area taken up by a large or expanding development or city в Английский Язык Турецкий язык словарь

sprawl
{f} yayılmak
sprawl
yayılarak otur
sprawl
gelişigüzel yayılma
sprawl
yayılarak oturmak/yatmak
sprawl
büyüme
sprawl
(bitki) gelişigüzel yayılmak
sprawl
gelişme
sprawl
yayılarak oturma ya da yatma
sprawl
{i} gelişigüzel yayılan topluluk
sprawl
yatarken kol ve bacakları yaymak
sprawl
{f} sereserpe uzanmak
sprawl
{f} yayılıp yatmak, sere serpe uzanmak; yayılarak oturmak
sprawl
{i} yayılma
sprawl
yayıl

Kentsel yayılım çevresel olarak zarar verir. - Urban sprawl is environmentally damaging.

Leyla geniş bir alana yayılan bir çiftlikte yaşıyordu. - Layla lived on a sprawling ranch.

sprawl
sere serpe uzanmak
sprawl
{i} serilme
sprawl
{f} yayılarak oturmak
sprawl
{f} serilmek
sprawl
{f} genişlemek
sprawl
(isim) yayılma, dağılma, serilme, gelişigüzel yayılan topluluk
Английский Язык - Английский Язык
sprawl
the area taken up by a large or expanding development or city

  Расстановка переносов

  the ar·e·a tak·en up by a large or expanding de·ve·lop·ment or Ci·ty

  Турецкое произношение

  dhi eriı teykın ʌp bay ı lärc ır îkspändîng dîvelıpmınt ır sîti

  Произношение

  /ᴛʜē ˈerēə ˈtākən ˈəp ˈbī ə ˈlärʤ ər əkˈspandəɴɢ dəˈveləpmənt ər ˈsətē/ /ðiː ˈɛriːə ˈteɪkən ˈʌp ˈbaɪ ə ˈlɑːrʤ ɜr ɪkˈspændɪŋ dɪˈvɛləpmənt ɜr ˈsɪtiː/

  Слово дня

  annus mirabilis
Избранное