the amount owed on an existing loan or lien which will be paid off on a closing

listen to the pronunciation of the amount owed on an existing loan or lien which will be paid off on a closing
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the amount owed on an existing loan or lien which will be paid off on a closing в Английский Язык Турецкий язык словарь

payoff
çözücü
payoff
(Reklam) reklam kampanyasının sonucu
payoff
borcun son taksidi
payoff
(Konuşma Dili) bedel
payoff
ödül
payoff
maaş verme
payoff
ödeme
payoff
hakedilmiş ceza
payoff
ceza
payoff
{i} k.dili. ceza
payoff
ceza/son/ödeme
payoff
{i} argo rüşvet
payoff
dili ödül veya ceza
payoff
dili sonuç
payoff
{i} k.dili. sonuç, netice
payoff
{i} k.dili. ödül
payoff
{i} hesaplaşma

Tom kesin bir hesaplaşma olmadığı sürece o hisse senedine yatırım yapmayacağını söyledi. - Tom said that he would not invest in stocks unless there was a definite payoff.

payoff
{i} rüşvet
Английский Язык - Английский Язык
payoff
the amount owed on an existing loan or lien which will be paid off on a closing

  Расстановка переносов

  the a·mount owed on an existing loan or lien which will be paid off on a clos·ing

  Турецкое произношение

  dhi ımaunt ōd ôn ın îgzîstîng lōn ır lin hwîç wıl bi peyd ôf ôn ı klōzîng

  Произношение

  /ᴛʜē əˈmount ˈōd ˈôn ən əgˈzəstəɴɢ ˈlōn ər ˈlēn ˈhwəʧ wəl bē ˈpād ˈôf ˈôn ə ˈklōzəɴɢ/ /ðiː əˈmaʊnt ˈoʊd ˈɔːn ən ɪɡˈzɪstɪŋ ˈloʊn ɜr ˈliːn ˈhwɪʧ wəl biː ˈpeɪd ˈɔːf ˈɔːn ə ˈkloʊzɪŋ/

  Слово дня

  jericho
Избранное