the act of continuing an activity without interruption

listen to the pronunciation of the act of continuing an activity without interruption
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the act of continuing an activity without interruption в Английский Язык Турецкий язык словарь

continuation
devam

Erken Ortaçağ cam üretimi Roma cam teknolojisinin bir devamı mıdır? - Is early medieval glass production a continuation of Roman glass technology?

Her günün bir devamı vardır. - Every day has a continuation.

continuation
uzantı
continuation
zeyil
continuance
devam
continuance
erteleme
the act of
eyleminin
continuance
{i} sürüp gitme
continuance
{i} temdit
continuance
{i} uzatma
continuance
{i} devam etme
continuance
{i} süre
continuation
{i} sürme
continuation
Süren
continuation
{i} uzatma
continuation
devam,sürdürme
continuation
(isim) devam, arka, devam etme, sürdürme, sürme, uzatma, temdit
Английский Язык - Английский Язык
continuance
continuation
the act of continuing an activity without interruption

  Расстановка переносов

  the act of con·ti·nu·ing an ac·ti·vi·ty with·out in·ter·rup·tion

  Турецкое произношение

  dhi äkt ıv kıntînyuîng ın äktîvıti wîdhaut întırʌpşın

  Произношение

  /ᴛʜē ˈakt əv kənˈtənyo͞oəɴɢ ən akˈtəvətē wəᴛʜˈout ˌəntərˈəpsʜən/ /ðiː ˈækt əv kənˈtɪnjuːɪŋ ən ækˈtɪvətiː wɪðˈaʊt ˌɪntɜrˈʌpʃən/

  Слово дня

  languid
Избранное