the ability of steel to withstand permanent distortion without rupture

listen to the pronunciation of the ability of steel to withstand permanent distortion without rupture
Английский Язык - Турецкий язык

Определение the ability of steel to withstand permanent distortion without rupture в Английский Язык Турецкий язык словарь

ductility
(Mekanik) süreklilik
ductility
(Askeri) kırılganlık
ductility
düktilite
ductility
süneklik
ductility
yumuşaklık
ductility
(Tekstil) süneklik Açıklama: Bir malzemenin plastik şekil değiştirme yeteneğidir
ductility
{i} uysallık
Английский Язык - Английский Язык
ductility
the ability of steel to withstand permanent distortion without rupture

  Расстановка переносов

  the a·bi·li·ty of steel to with·stand per·ma·nent dis·tor·tion with·out rup·ture

  Турецкое произношение

  dhi ıbîlıti ıv stil tı wîthständ pırmınınt dîstôrşın wîdhaut rʌpçır

  Произношение

  /ᴛʜē əˈbələtē əv ˈstēl tə wəᴛʜˈstand ˈpərmənənt dəˈstôrsʜən wəᴛʜˈout ˈrəpʧər/ /ðiː əˈbɪlətiː əv ˈstiːl tə wɪθˈstænd ˈpɜrmənənt dɪˈstɔːrʃən wɪðˈaʊt ˈrʌpʧɜr/

  Слово дня

  facile
Избранное