that which is little; a small quantity, amount, space, or the like

listen to the pronunciation of that which is little; a small quantity, amount, space, or the like
Английский Язык - Турецкий язык

Определение that which is little; a small quantity, amount, space, or the like в Английский Язык Турецкий язык словарь

little
{s} ufak

O yumuşak kilden ufak bir heykel yaptı. - He made a little statue out of soft clay.

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

little
küçük

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

little
{s} az
little
azıcık

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the couch.

Sahip olduğum azıcık bilgiyi ona verdim. - I gave her what little information I had.

little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
little
be.az miktarda
little
değersiz
little
genç

Benim için biraz çok gençsin. - You're a little too young for me.

Tom benden biraz daha genç. - Tom is just a little younger than I am.

little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
{i} az zaman

Konuşmaya hazırlanmak için çok az zamanım vardı. - I had little time to prepare the speech.

Bir sonraki trenden önce az zamanımız var. - We have a little time before the next train.

little
(sıfat) küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi
little
hemen hemen hiç

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
ehemmiyetsiz
little
az miktar
little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
little
(isim) az miktar, ufak şey, az zaman
little
{s} cici
little
hemen hiç gibi
Английский Язык - Английский Язык
little
that which is little; a small quantity, amount, space, or the like

    Расстановка переносов

    that which I·s little; a small quantity, amount, space, or the like

    Произношение

    Слово дня

    prudential
Избранное