temsil etmek

listen to the pronunciation of temsil etmek
Турецкий язык - Английский Язык
represent

His compositions represent the last echo of Renaissance music. - Onun besteleri rönesans müziğinin son yankısını temsil etmektedir.

The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. - Bir romanın varlığının tek nedeni hayatı temsil etmek için girişimde bulunmasıdır.

(deyim) carry the banner for
perform
symbolise
present
(deyim) identify oneself with
typify
personify
1. to represent; to be a representative for. 2. to put on, perform (a dramatic play)
symbolize
body forth
a) to represent b) to present, to perform c) to symbolize, to typify
speak for
exemplify
stand for
(Hukuk) to represent

The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. - Bir romanın varlığının tek nedeni hayatı temsil etmek için girişimde bulunmasıdır.

play
epitomize
temsil etmek, vekalet etmek
To represent represent
kötü temsil etmek
misrepresent
temsil et
(Bilgisayar) delegate
temsil et
(Bilgisayar) impersonate
temsil etme
(Askeri) role playing
temsil et
represent

John represented his class in the swimming match. - John yüzme yarışmasında sınıfını temsil etti.

He represented our company at the conference. - Konferans sırasında şirketimizi temsil etti.

temsil et
{f} represented

John represented his class in the swimming match. - John yüzme yarışmasında sınıfını temsil etti.

He represented his class at the meeting. - Toplantıda kendi sınıfını temsil etti.

simge ile temsil etmek
emblematise
simge ile temsil etmek
emblematize
yetersiz temsil etmek
under-represent
Турецкий язык - Турецкий язык
Özümlemek
Belirgin özellikleriyle yansıtmak, sembolü olmak
Bir eseri sahnede oynamak
Hak ve görev bakımından veya birçok kimse adına davranmak
temsil etmek
Избранное