tavsiye etmek

listen to the pronunciation of tavsiye etmek
Турецкий язык - Английский Язык
recommend

I found out a very interesting site I'd like to recommend. - Tavsiye etmek istediğim çok ilginç bir site buldum.

advise
1. to recommend, advise. 2. to recommend, commend
advise to be
prescribe
suggest
Recommend, advise, suggest
to advise, to recommend, to counsel
preach
exhort
commend
(doktor) order
counsel
direct
tavsiye et
{f} recommended

Tom recommended this book to me. - Tom bana bu kitabı tavsiye etti.

The lawyer recommended his client to take legal action. - Avukat müvekkilinin yasal yollara başvurmasını tavsiye etti.

tavsiye etme
presentation
tavsiye etme
advising
tavsiye et
advise

George was so tired that his doctor advised him to take better care of himself. - George o kadar yorgundu ki doktoru ona kendisine daha iyi bakmasını tavsiye etti.

I advised him to take a rest. - Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim.

tavsiye et
{f} counsel
tavsiye et
advise to be
tavsiye et
{f} advising
tavsiye et
advised

I advised him to take a rest. - Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim.

George was so tired that his doctor advised him to take better care of himself. - George o kadar yorgundu ki doktoru ona kendisine daha iyi bakmasını tavsiye etti.

ısrarla tavsiye etmek
urge
Английский Язык - Английский Язык
Recommend, advise
Турецкий язык - Турецкий язык
Salık vermek
Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
tavsiye etmek
Избранное