tasarlanmış

listen to the pronunciation of tasarlanmış
Турецкий язык - Английский Язык
intended

I think this was intended for you. - Sanırım bu sizin için tasarlanmış.

Is this intended for me? - Bu benim için mi tasarlanmış?

conceived
deliberate
designed

This is designed especially for young people. - Bu özellikle genç insanlar için tasarlanmıştır.

This carpet is designed for residential use. - Bu halı konut kullanımı için tasarlanmıştır.

prepense
planned
intentional
engineered
desıgned
tasarlanmış harekat kabiliyeti
(Askeri) designed operational capability
tasarlanmış plan
(Hukuk) scenario
tasarlanmış raporlama teknik kontrolü
(Askeri) designated reporting technical control
tasarla
{f} designing

Tom spent all day designing a website for a new client. - Tom, bütün günü yeni bir müşteri için bir web sitesi tasarlayarak geçirdi.

When we started out designing web pages, we were the only ones doing it in this part of the country. - Web sayfalarını tasarlamaya başladığımızda, ülkenin bu kısmında onu yapan tek insanlar bizdik.

tasarla
{f} devise

People devised shelters in order to protect themselves. - İnsanlar kendilerini korumak için sığınaklar tasarladı.

To explain this phenomenon, each scientist devised his own theory. - Bu fenomeni açıklamak için, her bilim adamı kendi teorisini tasarladı.

tasarla
conceive

I conceived of the plan while I was smoking. - Sigara içerken planı tasarladım.

tasarla
{f} design

This book is designed to teach children how to read. - Bu kitap çocuklara nasıl okuyacağını öğretmek için tasarlandı.

This is designed especially for young people. - Bu özellikle genç insanlar için tasarlanmıştır.

tasarla
designed

This is designed especially for young people. - Bu özellikle genç insanlar için tasarlanmıştır.

This book is designed to teach children how to read. - Bu kitap çocuklara nasıl okuyacağını öğretmek için tasarlandı.

etek gibi tasarlanmış elbise
shirtdress
etkinin tasarlanmış orta noktası; etkinin arzu edilen orta noktası
(Askeri) designated mean point of impact; desired mean point of impact
tasarlanmış
Избранное