takva

listen to the pronunciation of takva
Турецкий язык - Английский Язык
god-fearing behavior, godliness
devotion
godliness
taqwa
piety
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek. (Bak: Amel-i-sâlih, İttika, Vicdan)(Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i salih emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def'-i şer, celb-i nef'a racih olmakla beraber; bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında bu takva olan, def-i mefasid ve terk-i kebair üss-ül esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. R.N.)(Ey muhatab olan insanlar! Havf ve rec
(Hukuk) Allah'tan korkma; Allah korkusuyla dinin yasak ettiği şeylerden kaçınma
Allah'tan korkma
Günahtan sakınma
(Osmanlı Dönemi) bütün günahlardan kendini korumak, dinin yasak ettiğinden veya haram olduğundan şüphe edilen şeylerden çekinmek
züht
(Osmanlı Dönemi) BİRR
takva
Избранное