tüneller

listen to the pronunciation of tüneller
Турецкий язык - Английский Язык
tunnelled
tünel
{i} tunnel

The train roared through the tunnel. - Tren tünelden uğuldadı.

Where is the longest tunnel in Japan? - Japonya'da en uzun tünel nerede?

tünel
{i} subway
tünel
(Pisikoloji, Ruhbilim) Dugout
tünel
cutting
tünel
{i} tube
tünel
underground way
tünel
(Askeri) feeding tube
tünel
gallery
tünel
adit
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение tüneller в Турецкий язык Турецкий язык словарь

tünel
Çevresi kapalı yol
tünel
Kara taşımacılığı, su ve enerji üretimi gibi alanlarda kullanılan, dar, uzun yapay ya da doğal yeraltı geçiti
tünel
Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer altında açılan yol
tüneller
Избранное