tüm

listen to the pronunciation of tüm
Турецкий язык - Английский Язык
all

All the flowers in the garden are yellow. - Bahçedeki tüm çiçekler sarı.

The baby cried all night. - Bebek tüm gece ağladı.

whole

You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth. - Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz.

This window overlooks the whole city. - Bu pencere tüm şehre bakıyor.

entire

Jane could not believe it when her date polished off an entire chocolate cake. - Jane randevusunda tüm bir çikolatalı kekin bittiğine inanamadı.

We spent the entire day on the beach. - Tüm günü plajda geçirdik.

overall
utter
the whole of; whole, all; entire; total, absolute
completely

A person cannot understand another person completely. - Bir insan başka bir insanı tümüyle anlamayabilir.

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır.

all over the

He became famous all over the world. - Tüm Dünyada ünlü oldu.

Our branches extend all over the country. - Şubelerimiz tüm ülke çapında uzanır.

undivided

May I have your undivided attention? - Tüm dikkatini alabilir miyim?

(Hukuk) integral
totality
total

Tom successfully carried the state with nearly sixty percent of the total statewide vote. - Tom başarılı bir biçimde tüm eyaletteki oyların yaklaşık yüzde sekseninin desteğini alacak duruma erişti.

entirety, whole, sum total
entirety
pan

About 250 million years ago, all the continents we see today were one big supercontinent called Pangaea. - Yaklaşık 250 milyon yıl önce, bugün gördüğümüz tüm kıtalar Pangaea denilen büyük bir süperkıtaydılar.

When Tom was little he was clumsy and would fall often. All his pants would have knee patches. - Tom küçükken hantaldı ve sık sık düşerdi. Tüm pantolonlarının diz yamaları olurdu.

full complement
all of, all: tüm bunlar all of these
full

All the cherry trees in the park are in full bloom. - Parktaki tüm kiraz ağaçları tamamen çiçek açmış.

The banquet was in full swing. - Ziyafete tüm hızıyla devam edildi.

clear

You've been cleared of all charges. - Tüm suçlamalarla ilgili temizlendin.

The DNA test cleared him of all charges. - DNA testi onu tüm suçlamalardan kurtardı.

aggregate
the whole of
(Bilgisayar) more

I know atheists that have more humanity than all these religious and these socialists. - Ateistlerin tüm dindar ve sosyalistlerden daha merhametli olduğunu biliyorum.

You know that two nations are at war about a few acres of snow somewhere around Canada, and that they are spending on this beautiful war more than the whole of Canada is worth. - Kanada civarında bir yerde birkaç dönüm karla ilgili iki ulusun savaşta olduğunu ve bu güzel savaşa tüm Kanada'nın değdiğinden daha çok para harcadıklarını bilirsiniz.

absolute

The dictator had the absolute loyalty of all his aides. - Diktatörün tüm yardımcıları ile ilgili mutlak sadakatı vardı.

I require absolute loyalty of my employees. - Tüm çalışanlarımdan mutlak sadakat istiyorum.

of all

Out of all the attributes of the gods, the one I find most pitiable is their inability to commit suicide. - Tanrıların tüm niteliklerinden acınacak bulduğum, onların intihar etme yeteneksizlikleridir.

Money is the root of all evil. - Para tüm kötülüklerin anasıdır.

tüm sektör
(Ticaret) market
tüm gün
all day

The computer repair took all day. - Bilgisayar tamiri tüm gün sürdü.

It rained heavily all day, during which time I stayed indoors. - Tüm gün şiddetli yağmur yağdı, bu zaman zarfında evde kaldım.

Tüm ruhlar günü
All Souls' day
tüm başlılar sınıfından hayvan
chimera
tüm başlılar sınıfından hayvan
chimaera
tüm cahil
completely ignorant
tüm canlıların tek hücreden oluştuğu kuramı
monogenesis
tüm dalga
all-wave
tüm gücünü kullanan
all out
tüm gücünü kullanmak
be all out for smth
tüm gücünü kullanmak
go all
tüm gücünü toplamak
rouse oneself
tüm gücüyle
amain
tüm gücüyle
with might and main
tüm gücüyle çabalamak
strain every nerves
tüm gücüyle çabalamak
be all for smth
tüm gün açık
Open all day
tüm gün boyunca
round the clock
tüm gün turu var mı
Is an all day tour available here
tüm hisselerini ele geçirmek
buy out
tüm hızıyla
in full career
tüm hızıyla koşmak
rip along
tüm insanların affedileceği doktrini
universalism
tüm konulara eğilmek
(Hukuk) address all issues
tüm sağanak
squall
tüm vatandaşlar
citizenry
tüm vücudu etkileyen hastalık
systemic disease
tüm yol
full path
tüm yol adı
full pathname
tüm yönetici olmayanları
(Bilgisayar) all non-managers
tüm zamanların en ünlü
all time favourite
tüm zamanların en ünlü
all time favorite
tüm önem verdiği bu
that's all he cares about
tüm ışlemler
All Transactions
eldeki tüm verilere göre
(deyim) by all accounts
tümler
complement
tümler
coboundary
tüm gün
all days
acil durum tespiti için kullanılan tüm telsiz göndermeçleri
(Askeri) emergency locator transmitter
britanya'daki tüm trenleri kapsayan tarife
Bradshaw
bugün için tüm biletler satıldı
All tickets for today are sold out
davanın tüm delillerini sunduğunu belirtmek
rest one's case
deniz piyadesi hava-kara görev kuvveti (MAGTF) tüm kaynakları birleştirme merkez
(Askeri) marine air-ground task force (MAGTF) all-source fusion center
eldeki tüm olanaklarla
full steam ahead
etkilenen tüm dosyaları sil
(Bilgisayar) delete all affected files
melez tüm devre
(Elektrik, Elektronik,Teknik) hybrid integrated circuit
montaj tüm muhataralar
(Sigorta) erection all risks
navlun tüm rizikolar
(Sigorta) freight all risks
tekne tüm rizikoları
(Sigorta) all risks hull
tüm gün
(Konuşma Dili) twenty four hours a day
tümler
complementary
tümler
{M} complementary. ~ açı complementary angle
uyruk nedeniyle yapılan tüm ayrımcı işlemlerin yasaklanması
(Hukuk) prohibition of any discrimination on grounds of nationality
yazarın tüm eserlerini içeren dizi
corpus
Üzgünüm tüm masalar dolu
I'm sorry all tables are taken now
şairin tüm şiirleri
divan
Турецкий язык - Турецкий язык
Tümen sözcüğünün kısaltması
Tepe, tümsek
Sarmısak
Bir şeyin bütünü, tamamı
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
tümbek
TÜM ARDILLIK
(Hukuk) Külli halefiyet
TÜM OLMAYAN ARDILLIK
(Hukuk) Cüzi halefiyet
tüm başkalaşma
Böceklerde, kurtçuk ve koza evresi geçiren başkalaşma türü
tüm başlılar
Kemikleri kıkırdak olan, solungaç yarıkları bir deri kıvrımı ile örtülü omurgalı balıklar takımı
tüm cahil
Çok bilgisiz
tüm kirpikliler
Kirpikli bir hücrelilerin alt sınıfı
tüm sayı
Bir topluluğu, kuruluşunda oluşturan üye sayısı, adedimürettep
tüm tanrıcı
Tüm tanrıcılık yanlısı, kamu tanrıcı, panteist
tüm tanrıcılık
Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretilerin genel adı, kamu tanrıcılık, panteizm
tümler
Tümleyen, mütemmim
tüm
Избранное