suggest, propose; move ahead (e.g. the hands of a clock)

listen to the pronunciation of suggest, propose; move ahead (e.g. the hands of a clock)
Английский Язык - Турецкий язык

Определение suggest, propose; move ahead (e.g. the hands of a clock) в Английский Язык Турецкий язык словарь

put forward
(plan,bir tartışma) Ortaya atmak
put forward
öne sürmek
put forward
adaylığını koymak
put forward
meydana atmak
put forward
öne almak
put forward
ortaya atılmak
put forward
ileri sür

Arkadaşım iyi bir fikir ileri sürdü. - My friend put forward a good suggestion.

Barry Taylor'un ismi başkanlık makamı için ileri sürüldü. - Barry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.

put forward
ileri sürmek
put forward
ortaya atmak
put forward
önermek, ileri sürmek
put forward
(saati) ileri almak
put forward
iddia etmek
put forward
ileri almak
put forward
sunmak
put forward
öne çıkarmak
Английский Язык - Английский Язык
put forward
suggest, propose; move ahead (e.g. the hands of a clock)

    Расстановка переносов

    suggest, propose; move a·head (e.g. the hands of a clock)

    Слово дня

    maw
Избранное