suçlama

listen to the pronunciation of suçlama
Турецкий язык - Английский Язык
accusation

He denied the accusation. - O, suçlamayı reddetti.

Tom denied the accusation. - Tom suçlamayı reddetti.

accusing
{i} charge

I deny all those charges. - Ben tüm bu suçlamaları reddediyorum.

The charge was not true. - Suçlama doğru değildi.

blame

Tom didn't blame Mary for hitting John. - Tom, John'a vurduğu için Mary'yi suçlamadı.

The two boys began to blame each other. - İki erkek çocuk birbirlerini suçlamaya başladı.

complaint
impeachment

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

crimination
arraignment
blaming

I am far from blaming him. - Onu suçlamaktan uzağım.

It's no use blaming each other, we need to find solutions. - Birbirimizi suçlamak faydasız, çözüm bulmalıyız.

excoriation
indictment
incrimination
condemnation
denunciation
censure
reproach
accusation, accusing
plaint
accusation, charge, indictment itham
rap
inculpation
impeach

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

(Kanun) charging
accuse

The accused was acquitted on two of the charges. - Sanık, hakkındaki iki suçlamadan beraat etti.

Do not accuse me of anything. - Beni hiçbir şeyle suçlama.

imputation
implication
allegation
suçlamak
accuse
suçlamak
charge

Without sufficient evidence, it was difficult to charge Dan with murder. - Yeterli delil olmadan, Dan'ı cinayetle suçlamak zordu.

suçlamak
blame

Tom has only himself to blame. - Tom sadece kendini suçlamak zorunda.

Tom wants to blame us. - Tom bizi suçlamak istiyor.

suçlamak
charge smb. with smth
suçla
accuse

He was accused of murder. - O cinayetle suçlandı.

He accused me of being a liar. - O, beni bir yalancı olmakla suçladı.

suçla
blame on

The investigators tried to pin the blame on the pilot. - Araştırmacılar pilotu suçlamaya çalıştı.

suçla
indict

The grand jury indicted Tom for murder. - Büyük jüri Tom'u cinayetle suçladı.

Tom Jackson was indicted in 2013 on drug smuggling charges. - Tom Jackson 2013 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan suçlandı.

suçla
{f} blame

Nobody was to blame for the accident. - Kimse kaza için suçlanmadı.

Not only you but I also was to blame. - Sadece sen değil aynı zamanda ben de suçlanacaktım.

suçlamak
{f} impute
suçlamak
(ağır biçimde) chastise
suçlamalar
allegation
suçlamak
charge with
suçlamak
put the blame on
suçlamak
condemn
suçlamak
(deyim) land upon
suçlamak
(deyim) land on
suçlamalar
charges

I deny all those charges. - Ben tüm bu suçlamaları reddediyorum.

The DNA test cleared him of all charges. - DNA testi onu tüm suçlamalardan kurtardı.

suçla
accuse by
suçla
{f} accused

He accused me of being a liar. - O, beni bir yalancı olmakla suçladı.

He was accused of evading tax. - Vergi kaçırmakla suçlandı.

suçla
{f} accusing

We're not accusing you of anything. - Seni hiçbir şey için suçlamıyoruz.

You have no grounds for accusing Jill of stealing the stock certificates. - Jill'i hisse senetlerini çalmakla suçlayacak hiçbir dayanağın yok.

suçla
accuse of
suçla
incriminate

Sami didn't incriminate himself. - Sami kendini suçlamadı.

suçla
arraign
suçla
impeach

The impeachment processes have begun. - Suçlama süreçleri başladı.

suçla
{f} blamed

Business leaders blamed it on Roosevelt. - İş liderleri Roosevelt'i suçladı.

She blamed him for all her problems. - O bütün problemleri için onu suçladı.

suçla
{f} incriminating
suçlamak
hold sth against
suçlamak
impeach
suçlamak
point the finger at
suçlamak
reprehend
suçlamak
plead
suçlamak
incriminate
suçlamak
lay at the door of
suçlamak
indict
Suçlamak
point fingers
suçla
accuseof
suçlamak
put in the dock
suçlamak
hold sth against sb
birbirini suçlama
recrimination
karşı suçlama
countercharge
karşılıklı suçlama
recrimination
kendini suçlama
self-reproach
suçlamak
to accuse, to indict, to blame, to charge sb (with sth) itham etmek
suçlamak
{f} censure
suçlamak
tax
suçlamak
bring an accusation against smb
suçlamak
task
suçlamak
criminate
suçlamak
{f} reproach
suçlamak
put the blame on smb
suçlamak
to accuse (someone); to accuse (someone) of (an offense or crime)
suçlamak
inculpate
suçlamak
{f} excoriate
suçlamak
arraign
suçlamak
fault
suçlamak
(Hukuk) to convict, to charge (to)
Турецкий язык - Турецкий язык
Suçlamak işi, itham: "Hemen hemen her faturasının karşısında bir başka fatura, her suçlamaya da bir karşı suçlama vardı."- T. Buğra
Suçlamak işi, itham
töhmet
(Osmanlı Dönemi) itham
suçlamak
Suç yüklemek, itham etmek: "Rahmetliyi suçlamak aklımın köşesinden geçmez."- H. Taner
suçlamak
Suç yüklemek, itham etmek
suçlama
Избранное