sometime

listen to the pronunciation of sometime
Английский Язык - Турецкий язык
bazen

Bazen onlarla buluşuyoruz. - We sometimes meet them.

Bazen bir kız mıyım diye merak ediyorum. - I sometimes wonder if I am a girl.

birgün

Tom bunu birgün yapmalı. - Tom should do that sometime.

Bunu birgün yapacağım. - I'm going to do that sometime.

eski

Bazen Tom eski dostlarıyla görüşmeye geliyordu. - Sometimes Tom came to meet his old friends.

Japonya'da hala bazen birinin abaküs kullandığını görüyoruz, ancak eskisi kadar sık değil. - In Japan, we still sometimes see someone use an abacus, but not as often as we used to.

bir ara

Ben yakın gelecekte bir ara sana uğrayacağım. - I'll drop in on you sometime in the near future.

Ben, bir ara evinize uğramak istiyorum. - I'd like to come around to your house sometime.

eskiden
evvelce
bir zaman

Yakın bir zamanda Paris'te bizi ziyaret etmeye gel. - Come and visit us in Paris sometime soon.

Gelecek hafta erken bir zamanda bir toplantı planlayalım. - Let's schedule a meeting sometime early next week.

{s} sabık
z. bir zaman; bir gün: It was sometime last year. Geçen sene içinde bir zamandı. Come see us sometime! Bir gün bize gel!
günün birinde

Günün birinde seni tekrar görmek isterim. - I would like to see you again sometime.

Günün birinde buluşmalıyız. - We should get together sometime.

ilerde
eskiden/bir ara
bir gün

Herkesin işi bir gün ters gidebilir. - Even the worthy Homer sometimes nods.

Bir gün oraya gitmeliyim. - I should go there sometime.

{s} önceki
sometimes
ara sıra

Lucy ara sıra May'i ziyaret eder. - Lucy sometimes visits May.

Ara sıra hâlâ benim için ağladığını biliyorum. - I know that you still cry for me sometimes.

sometimes
bazen

Bazen onlarla buluşuyoruz. - We sometimes meet them.

O bazen işe arabayla gider. - Sometimes he drives to work.

sometime soon
yakında
sometime later
bir süre sonra
sometime soon
Yakında, yakın bir zamanda
sometime last year
geçen sene içinde
sometime or other
ileride birgün
sometimes
arada sırada
sometimes
z. bazen
sometimes
ara ara
sometimes
arasıra

Arasıra bana yaz ve nasıl olduğundan beni haberdar et. - Write to me sometimes and let me know how you are doing.

sometimes
keyde
Английский Язык - Английский Язык
Former, erstwhile; at some previous time

my sometime friend and mentor.

At an unstated or indefinite time in the future

I'll see you at the pub sometime this evening.

Occasional
sometimes

My dad sometimes goes to Australia for business. - My father sometimes goes to Australia on business.

Don't forget to remind him about the schedules because he is sometimes forgetful. - He is forgetful sometimes so never forget to remind him about the schedules.

{a} once, formerly, heretofore, long
Former; at some previous time
one day, at some indefinite time in the future; at some unspecified point in time
at some indefinite or unstated time; "let's get together sometime"; "everything has to end sometime"; "It was to be printed sometime later
You use sometime to refer to a time in the future or the past that is unknown or that has not yet been decided. The sales figures won't be released until sometime next month Why don't you come and see me sometime?
At one time or other hereafter; as, I will do it sometime
At a time undefined; once in a while; now and then; sometimes
belonging to some prior time; "erstwhile friend"; "our former glory"; "the once capital of the state"; "her quondam lover"
Having been formerly; former; late; whilom
at some indefinite or unstated time; "let's get together sometime"; "everything has to end sometime"; "It was to be printed sometime later"
{s} former, past
At a past time indefinitely referred to; once; formerly
sometime later
later on, at a distant point in the future
sometime.
somewhen
adverb sometime 1
at a time in the future or in the past, although you do not know exactly when sometime around/in/during etc
sometime
Избранное