something you tell to one person at a time

listen to the pronunciation of something you tell to one person at a time
Английский Язык - Турецкий язык

Определение something you tell to one person at a time в Английский Язык Турецкий язык словарь

secret
sır

O sır sonsuza dek saklanamaz. - That secret can't be kept forever.

O, istediği zaman bir sırrı saklayabilir. - He is capable of keeping a secret when he wants to.

secret
{s} gizli

Japon Diş Hekimleri Birliği sorunu Japon Diş Hekimleri Birliğinden LDP ye ait olan Diyet üyelerine yapılan gizli bağışlarla ilgili bir olaydır. - The Japanese Dentists Association affair is an incident concerning secret donations from the Japanese Dentists Association to Diet members belonging to the LDP.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
(Bilgisayar) parola
secret
esrar
secret
yaşırın
secret
gizemli

Bu albümde saklı gizemli şarkı var. - There's a secret song hidden on this album.

Neden bu kadar gizemlisin? - Why are you so secretive?

secret
gizem

Tom her zaman çok gizemliydi. - Tom was always very secretive.

Gizem bir sır olarak kalacak. - The secret will remain a secret.

secret
saklı

Onu saklı tutmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to keep it a secret.

Tom sırları bizden saklıyor. - Tom has been keeping secrets from us.

secret
esrarlı
secret
secret police gizli polis teşkilatı
secret
in on the sec
secret
secret service hafiye teşkilâtı
secret
(isim) bilinmeyen, sır, giz, gizem, gizli şey
secret
{i} gizli şey
secret
(Askeri) GİZLİ: Bu gibi bilgi ve malzemeye verilen gizlilik derecesi. Bak. "classified matter" ve "defense classification"
secret
muamma
secret
{i} giz

Gizli servis onu saldırıya karşı koruyor. - The secret service guards him against attack.

Bunu gizli tutmak niyetinde değildim. - I didn't mean to keep it secret.

secret
anlaşılmaz şey
Английский Язык - Английский Язык
secret
something you tell to one person at a time

  Расстановка переносов

  some·thing you tell to one per·son at a time

  Турецкое произношение

  sʌmthîng yu tel tı hwʌn pırsın ät ı taym

  Произношение

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈyo͞o ˈtel tə ˈhwən ˈpərsən ˈat ə ˈtīm/ /ˈsʌmθɪŋ ˈjuː ˈtɛl tə ˈhwʌn ˈpɜrsən ˈæt ə ˈtaɪm/

  Слово дня

  coliseum
Избранное