something that is made in or shaped on a mold

listen to the pronunciation of something that is made in or shaped on a mold
Английский Язык - Турецкий язык

Определение something that is made in or shaped on a mold в Английский Язык Турецкий язык словарь

mold
{f} küflendirmek
mold
{f} biçimlendirmek
mold
{f} şekil vermek
mold
{i} yapı

Bir insan, bir kalıp içinde yapılamaz. - A man cannot be made in a mold.

mold
{i} şekil
mold
{i} küf

Biraz küflü ekmekten başka bir şeyimiz yok. - We have nothing but some moldy bread.

Tom'un küfe alerjisi var. - Tom is allergic to mold.

mold
prekast yapım kalıbı
mold
kalıp yapmak
mold
(Aİ) bkz.mould
mold
(Tıp) Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası
mold
küf bağlamak
mold
f küflendirmek
mold
(Tıp) iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus
mold
(isim) kalıp, şekil, yapı, yaradılış, küf, gübreli toprak, humuslu toprak
mold
{i} gübreli toprak
mold
mold pub
mold
küf bağlamış
mold
küflülük
mold
molderkalıpçı
Английский Язык - Английский Язык
mold
Something that is made in or shaped on a mould
mould
something that is made in or shaped on a mold

  Расстановка переносов

  some·thing that I·s made in or shaped on a mold

  Турецкое произношение

  sʌmthîng dhıt îz meyd în ır şeypt ôn ı mōld

  Произношение

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət əz ˈmād ən ər ˈsʜāpt ˈôn ə ˈmōld/ /ˈsʌmθɪŋ ðət ɪz ˈmeɪd ɪn ɜr ˈʃeɪpt ˈɔːn ə ˈmoʊld/

  Слово дня

  laodicean
Избранное