someone who likes to talk about someone else's private or personal business

listen to the pronunciation of someone who likes to talk about someone else's private or personal business
Английский Язык - Турецкий язык

Определение someone who likes to talk about someone else's private or personal business в Английский Язык Турецкий язык словарь

gossip
{i} dedikodu

Tom dedikodu yapan insan türü değildir. - Tom isn't the type of person who gossips.

Dedikoduyla meşgul olacak zamanım yok. - I have no time to engage in gossip.

gossip
{i} dedikoducu kimse
gossip
laf yetiştirmek
gossip
kaynatmak
gossip
gıybet
gossip
dedikoducu

O bir müzmin dedikoducu. - She is a confirmed gossip.

Tom'un annesi böylesine bir dedikoducu. - Tom's mother is such a gossip.

gossip
çene çalma
gossip
dedikodu yap

Tom, dedikodu yapacak biri değil. - Tom isn't one to gossip.

Dedikodu yapan biri değilim. - I'm not one to gossip.

gossip
{f} dedikodu yapmak

İnsanlar dedikodu yapmaktan hoşlanır. - People like gossiping.

gossip
dedikodu etmek
gossip
dedikoducu/dedikodu
gossip
{i} hoşbeş
gossip
{i} gevezelik
gossip
{f} çene çalmak
gossip
{f} gevezelik etmek
gossip
boş laf
Английский Язык - Английский Язык
gossip
someone who likes to talk about someone else's private or personal business

  Расстановка переносов

  some·one who likes to talk a·bout some·one else's pri·vate or per·son·al busi·ness

  Турецкое произношение

  sʌmwʌn hu layks tı tôk ıbaut sʌmwʌn elsîz prayvıt ır pırsînîl bîznıs

  Произношение

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈlīks tə ˈtôk əˈbout ˈsəmˌwən ˈelsəz ˈprīvət ər ˈpərsənəl ˈbəznəs/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈlaɪks tə ˈtɔːk əˈbaʊt ˈsʌmˌwʌn ˈɛlsɪz ˈpraɪvət ɜr ˈpɜrsɪnɪl ˈbɪznəs/

  Слово дня

  facile
Избранное