solid in structure or person

listen to the pronunciation of solid in structure or person
Английский Язык - Турецкий язык

Определение solid in structure or person в Английский Язык Турецкий язык словарь

sturdy
{s} sağlam

Bu tür kumaş hem ucuz hem de sağlam. - This kind of cloth is both cheap and sturdy.

Bu sandalyeyi al. O sağlam. - Take this chair. It's sturdy.

sturdy
balaban
sturdy
sağlıklı
sturdy
sebatkâr
sturdy
kuvvetli
sturdy
güçlü
sturdy
{s} azimli
sturdy
gürbüzlük
sturdy
{s} gürbüz
sturdy
sağlam bünyeli
sturdy
{s} yapılı
sturdy
sturdiness kuvvetlilik
sturdy
metanetli
sturdy
{s} sebatlı
sturdy
koyunlara mahsus sersemlik illeti
sturdy
sebatlı azimli
sturdy
kararlı/kuvvetli
sturdy
{s} sağlam, dayanıklı
sturdy
(sıfat) güçlü, sağlam, dayanıklı, yapılı, gürbüz, azimli, sebatlı
sturdy
sebat
Английский Язык - Английский Язык
sturdy
solid in structure or person

  Расстановка переносов

  sol·id in struc·ture or per·son

  Турецкое произношение

  sälıd în strʌkçır ır pırsın

  Произношение

  /ˈsäləd ən ˈstrəkʧər ər ˈpərsən/ /ˈsɑːləd ɪn ˈstrʌkʧɜr ɜr ˈpɜrsən/

  Слово дня

  ginglyform
Избранное