smile broadly; bare the teeth, grimace

listen to the pronunciation of smile broadly; bare the teeth, grimace
Английский Язык - Турецкий язык

Определение smile broadly; bare the teeth, grimace в Английский Язык Турецкий язык словарь

grin
sırıtmak

Tom sırıtmaktan kendini alamadı. - Tom couldn't help grinning.

grin
sırıtış

Tom'un yüzünde çok büyük bir sırıtış vardı. - Tom had a great big grin on his face.

Tom'un yüzünde büyük bir sırıtış vardı. - Tom had a big grin on his face.

grin
sırıtma

Tom sırıtmaya başladı. - Tom started grinning.

Tom sırıtmaktan kendini alamadı. - Tom couldn't help grinning.

grin
{f} sırıt

O bana baktı ve sırıttı. - He looked back at me and grinned.

O neşeyle Tom'a sırıttı. - He grinned cheerfully at Tom.

grin
(Tıp) sırıtma sırıtış
grin
(fiil) sırıtmak
grin
acı veya öfke ile dişlerini sıkmak
grin
dişlerini göstererek gülmek
grin
Sabırla tahammül et
Английский Язык - Английский Язык
{f} grin
smile broadly; bare the teeth, grimace
Избранное