sitemap student admin

listen to the pronunciation of sitemap student admin
Английский Язык - Турецкий язык

Определение sitemap student admin в Английский Язык Турецкий язык словарь

related
bağlantılı
related
{s} ilişkin

Gerçekten ilişkiniz var mı? - Are you guys really related?

related
ilgili

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

İngilizce ve Almanca iki ilgili dildir. - English and German are two related languages.

related
ilişkili

Galce, Kornişce ve Bretonca'nın hepsi yakından ilişkilidir. - Welsh, Cornish and Breton are all closely related.

Bir ülke tarafından üretilen kağıt miktarı onun kültürel standartlarıyla yakından ilişkilidir. - The amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards.

related
alâkası olan
related
{s} (onunla) ilgili; (ona) benzeyen; o türden
related
{f} ilişki kur

Tom'la nasıl ilişki kuruyorsun? - How are you related to Tom?

related
{s} akraba

O, aile ile akrabadır. - He is related to the family.

İki adam akraba değildi. - The two men were not related.

related
{s} bağlı

Kimlik yere bağlıdır. - The identity is related to the place.

related
hikaye edilmiş
related
relate bağdaştır/anlat
related
akraba olan
Английский Язык - Английский Язык
related
sitemap student admin
Избранное