simple past tense and past participle of respect

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of respect
Английский Язык - Турецкий язык

Определение simple past tense and past participle of respect в Английский Язык Турецкий язык словарь

respected
saygı duyulan

Herkes tarafından saygı duyulan bir bilim adamıdır. - He is a scientist who is respected by everybody.

Bu, herkes tarafından saygı duyulan bir bilimcidir. - This is a scientist who is respected by all.

respected
muteber
respected
sayılmak
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
respected
{f} saygı duy

Burada, herkes saygı duyar ve takdir edilir. - Here, everybody feels respected and appreciated.

Onun askerleri ondan korkuyor ve ona saygı duyuyordu. - His soldiers feared and respected him.

simple past tense
-di'li geçmiş zaman
respected
saygı duy(mak)
respected
{s} hatırı sayılır
respected
saygı duy
respected
{s} itibarlı

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

Английский Язык - Английский Язык
respected
simple past tense and past participle of respect

    Расстановка переносов

    sim·ple past tense and past par·ti·ci·ple of re·spect

    Произношение

    Слово дня

    paparazzo
Избранное