showing a contemptible lack of moral standards

listen to the pronunciation of showing a contemptible lack of moral standards
Английский Язык - Турецкий язык

Определение showing a contemptible lack of moral standards в Английский Язык Турецкий язык словарь

squalid
kirli
squalid
{s} miskin
squalid
{s} bakımsız

Mülteciler dar, bakımsız arka sokakta yaşıyordu. - The refugees were living in a narrow, squalid backstreet.

Tom bakımsız koşullarda büyüdü. - Tom grew up in squalid conditions.

squalid
{s} sefil
squalid
murdar
squalid
{s} pis
squalid
squalidness sefillik
squalid
{s} (ahlak açısından) iğrenç
squalid
{s} pis, çok kirli
squalid
squalidlysefalet içinde
Английский Язык - Английский Язык
squalid
showing a contemptible lack of moral standards

  Расстановка переносов

  show·ing a con·temp·ti·ble lack of mor·al standards

  Турецкое произношение

  şōîng ı kıntemptıbıl läk ıv môrıl ständırdz

  Произношение

  /ˈsʜōəɴɢ ə kənˈtemptəbəl ˈlak əv ˈmôrəl ˈstandərdz/ /ˈʃoʊɪŋ ə kənˈtɛmptəbəl ˈlæk əv ˈmɔːrəl ˈstændɜrdz/

  Слово дня

  incredulous
Избранное