short in duration; brief; as, a little sleep

listen to the pronunciation of short in duration; brief; as, a little sleep
Английский Язык - Турецкий язык

Определение short in duration; brief; as, a little sleep в Английский Язык Турецкий язык словарь

little
{s} ufak

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

Onun başarılı olacağına dair ufak bir umut var. - There is little hope that he will succeed.

little
küçük

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching TV.

O suda küçük bir bot ile denize açılıyor. - He is sailing a little boat on the water.

little
{s} az
little
azıcık

Sahip olduğum azıcık bilgiyi ona verdim. - I gave her what little information I had.

Sahip olduğu azıcık parayı çocuğa verdi. - He gave the boy what little money he had.

little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
little
be.az miktarda
little
değersiz
little
genç

Bu genç adam ülkesi hakkında çok az şey biliyor. - This young man knows little about his country.

Tom Mary'den muhtemelen sadece biraz daha genç. - Tom is probably just a little younger than Mary.

little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
{i} az zaman

Boşa geçirecek çok az zamanımız var. - We have little time to waste.

O kadar az zamanım vardı ki öğle yemeğini aceleyle yemek zorunda kaldım. - I had so little time that I had to eat lunch in a hurry.

little
(sıfat) küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi
little
hemen hemen hiç

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
ehemmiyetsiz
little
az miktar
little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
little
(isim) az miktar, ufak şey, az zaman
little
{s} cici
little
hemen hiç gibi
Английский Язык - Английский Язык
little
short in duration; brief; as, a little sleep

    Расстановка переносов

    Short in duration; brief; as, a lit·tle Sleep

    Произношение

Избранное