shared with one or more others

listen to the pronunciation of shared with one or more others
Английский Язык - Турецкий язык

Определение shared with one or more others в Английский Язык Турецкий язык словарь

in common
aleni olarak
in common
(deyim) ortak nokta

Hepimizin ortak noktası nedir? - What do all have in common?

Birçok ortak noktaları var. - They have a lot in common.

in common
ortak

Ondan vazgeçtim. İrlandalı rahip ve Kongolu cadı doktorun ortak neyi var? - I give up. What do an Irish priest and Congolese witch doctor have in common?

Tom ve Mary'nin ortak bir şeyi yok. - Tom and Mary have nothing in common.

in common
müşterek

Matematikçiler buna Fransızlarla müştereken sahiptir: onlara her ne söylemeye çalışıyorsan, onlar onu alır ve onu kendi tarzlarıyla çevirir ve onu tamamen farklı bir şeye çevirirler. - Mathematicians have this in common with the French: whatever you're trying to say to them, they take it and translate it in their own way and turn it around into something completely different.

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

in common
birlikte
in common
benzer

Bizim ortak çok şeyimiz var: hobiler, öğretim durumu, ve benzeri. - We have many things in common: hobbies, educational background, and so on.

in common
müştereken

Buna müştereken sahibiz. - We have that in common.

Tom ve Mary'nin müştereken şaşırtıcı bir şeyi var. - Tom and Mary have something surprising in common.

in common
ortaklaşa
Английский Язык - Английский Язык
in common

My cousin and I have a grandfather and grandmother in common.

shared with one or more others

  Турецкое произношение

  şerd wîdh hwʌn ır môr ʌdhırz

  Произношение

  /ˈsʜerd wəᴛʜ ˈhwən ər ˈmôr ˈəᴛʜərz/ /ˈʃɛrd wɪð ˈhwʌn ɜr ˈmɔːr ˈʌðɜrz/

  Слово дня

  fussbudget
Избранное