secondary education is given to pupils between the ages of 11 or 12 and 17 or

listen to the pronunciation of secondary education is given to pupils between the ages of 11 or 12 and 17 or
Английский Язык - Турецкий язык

Определение secondary education is given to pupils between the ages of 11 or 12 and 17 or в Английский Язык Турецкий язык словарь

secondary
{s} ikincil

Bu problem sadece ikincil derecede önemli. - This problem is only of secondary importance.

Teleskopların birincil ve ikincil aynası vardır. - Telescopes have a primary and a secondary mirror.

secondary
{s} tâli
secondary
ikinci derecede olan
secondary
(Biyoloji) sekonder
secondary
{i} uydu
secondary
evvelce teşekkül etmiş kaya içinde toplanan taş veya maden kabilinden
secondary
elek
secondary
(sıfat) ikinci, orta, orta dereceli, ikinci derecede, ikincil, ikinci dereceli, önemsiz, ara (renk), tâli
secondary
{i} ikinci dereceli şey
secondary
{i} sekonder devre
secondary
{s} orta

O sadece ortaokula devam etti. - He attended only secondary school.

Ortaokul diplomalarını aldıktan sadece iki yıl sonra, bugün genç insanlar okulda öğrendiklerinin sadece yüzde onunu biliyorlar. Bu çılgınca! Yüzde yüz için çaba göstermeliyiz. - Only two years after receiving their secondary school diploma, young people today know merely ten percent of what they learned on school. That's crazy! We must strive for 100 percent.

secondary
{s} ikinci derecede

On iki rengin bir toplamı için üç ana renk ve dokuz ikinci derecede renk vardır. - There are three primary colours and nine secondary colours for a total of twelve colours.

secondary
delege
secondary
kuş kanadının ikinci mafsalındaki tüy
secondary
{s} ara (renk)
secondary
{s} orta dereceli
Английский Язык - Английский Язык
secondary
secondary education is given to pupils between the ages of 11 or 12 and 17 or

    Расстановка переносов

    sec·ond·a·ry Educa·tion I·s giv·en to pupils be·tween the ages of 11 or 12 and 17 or

    Произношение

    Слово дня

    dissert
Избранное