sapıklaşma

listen to the pronunciation of sapıklaşma
Турецкий язык - Английский Язык

Определение sapıklaşma в Турецкий язык Английский Язык словарь

sapık
pervert

There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them. - Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız.

What happened, Tom? When I asked Mary what cup size she is, she called me a pervert. What did you expect? - Ne oldu Tom? Mary'ye sütyen bedenini sorduğumda, o bana sapık dedi. Ne bekliyorsun?

sapık
voyeur

An exhibitionist would be the ideal partner for a voyeur. - Bir teşhirci bir sapık için ideal bir ortak olurdu.

sapık
perverted

This author's books don't suit me because the erotic descriptions are too perverted. - Bu yazarın kitapları bana uygun gelmiyor çünkü erotik tasvirler fazla sapıkça.

I do not want to see their perverted smirks. - Onların sapıkça sırıtmalarını görmek istemiyorum.

sapık
crazy
sapık
lunatic
sapıklaşmak
pervert
sapık
psycho

Sami was murdered by a psycho. - Sami bir sapık tarafından öldürüldü.

sapık
sodomite
sapık
unnatural
sapık
perv

What happened, Tom? When I asked Mary what cup size she is, she called me a pervert. What did you expect? - Ne oldu Tom? Mary'ye sütyen bedenini sorduğumda, o bana sapık dedi. Ne bekliyorsun?

I do not want to see their perverted smirks. - Onların sapıkça sırıtmalarını görmek istemiyorum.

sapık
deviant
sapık
dotty
sapık
{s} aberrant
sapık
pervert; perverted, deviant; crazy, lunatic
sapık
{s} perverse

Don't think I'm perverse, but I've seen several condoms in her purse. - Sapık olduğumu düşünme ama onun çantasında birkaç prezervatif gördüm.

Layla was victim to Sami's every perverse whim. - Leyla, Sami'nin her sapık hevesinin kurbanıydı.

sapık
warp
sapık
very eccentric, somewhat crazy
sapık
(a) pervert
sapık
perverted; sexually perverted
sapık
wry
sapık
{s} wacky
sapıklaşmak
to become perverted
Турецкий язык - Турецкий язык
Sapıklaşmak işi
sapık
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabii, anormal
sapık
Delice davranışları olan, meczup
sapık
Meczup
sapıklaşmak
Sapık duruma gelmek
sapıklaşma
Избранное