same as the adjective relative

listen to the pronunciation of same as the adjective relative
Английский Язык - Турецкий язык

Определение same as the adjective relative в Английский Язык Турецкий язык словарь

related
bağlantılı
related
{s} ilişkin

Gerçekten ilişkiniz var mı? - Are you guys really related?

related
ilgili

Tom Mary ile uzaktan ilgilidir. - Tom is distantly related to Mary.

Fiziksel değişiklikler doğrudan yaşlanmayla ilgilidir. - Physical changes are directly related to aging.

related
ilişkili

Galce, Kornişce ve Bretonca'nın hepsi yakından ilişkilidir. - Welsh, Cornish and Breton are all closely related.

İster inan ister inanma şeftali ve badem ilişkilidir. - Believe it or not, peaches and almonds are related.

related
alâkası olan
related
{s} (onunla) ilgili; (ona) benzeyen; o türden
related
{f} ilişki kur

Tom'la nasıl ilişki kuruyorsun? - How are you related to Tom?

related
{s} akraba

Onunla akraba mısınız? - Are you related to him?

Kediler kaplanlarla akrabadırlar. - Cats are related to tigers.

related
{s} bağlı

Kimlik yere bağlıdır. - The identity is related to the place.

related
hikaye edilmiş
related
relate bağdaştır/anlat
related
akraba olan
Английский Язык - Английский Язык
related
same as the adjective relative

  Расстановка переносов

  same as the ad·jec·tive rel·a·tive

  Турецкое произношение

  seym äz dhi äcîktîv relıtîv

  Произношение

  /ˈsām ˈaz ᴛʜē ˈaʤəktəv ˈrelətəv/ /ˈseɪm ˈæz ðiː ˈæʤɪktɪv ˈrɛlətɪv/

  Слово дня

  abacinate
Избранное