saldırganlar

listen to the pronunciation of saldırganlar
Турецкий язык - Английский Язык
hostiles
attackers
saldırgan
{i} assailant

Dan killed his wife and made it appear as the work of an unknown assailant. - Dan karısını öldürdü ve bunu bilinmeyen bir saldırganın işi olarak gösterdi.

He shot his assailant but didn't kill him. - Saldırganını vurdu ama onu öldürmedi.

saldırgan
{s} aggressive

He assumed an aggressive attitude toward me. - Bana karşı saldırgan bir tavır takındı.

He has none of his father's aggressiveness. - Babasının saldırganlıklarından hiçbirine sahip değil.

saldırgan
{s} offensive

We should avoid writing sentences that are disrespectful, offensive or hateful. - Saygısız, saldırgan ve nefret dolu cümleler yazmaktan kaçınmamız gerekir.

That's an offensive question. - O saldırgan bir soru.

saldırgan
{i} invader

They resisted the invaders. - Saldırganlara direndiler.

saldırgan
{i} aggressor

Tom was clearly the aggressor. - Tom açıkça saldırgandı.

saldırgan
truculent
saldırgan
assaultive
saldırgan
vicious

Watch out! This monkey is vicious. - Dikkat et! Bu maymun saldırgan.

saldırgan
{s} militant
saldırgan
agressive
saldırgan
attacker

They pushed back the attackers. - Onlar saldırganları geri püskürttü.

The attackers were led by John Brown. - Saldırganlar John Brown tarafından yönlendirilmiştir.

saldırgan
rampageous
saldırgan
hard hitting
saldırgan
hardhitting
saldırgan
{s} pushy

I don't want to seem pushy. - Saldırgan görünmek istemiyorum.

Everybody knew that she was being pushy. - Onun saldırgan olduğunu herkes biliyordu.

saldırgan
get tough
saldırgan
thrusting
saldırgan
aggressive; attacker, assailant, aggressor
saldırgan
gross
saldırgan
aggressive, disposed to attack, belligerent, truculent
saldırgan
assailer
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение saldırganlar в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Saldırgan
agresif

Tom çok agresif, değil mi? - Tom çok saldırgan, öyle değil mi?

saldırgan
Başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan), agresif, mütecaviz
saldırganlar
Избранное