said before stating something that is unpleasant but true

listen to the pronunciation of said before stating something that is unpleasant but true
Английский Язык - Турецкий язык

Определение said before stating something that is unpleasant but true в Английский Язык Турецкий язык словарь

let's face it
Kabul edelim! Kabul edelim ki
let's face it
Kabul edilmesi zor olsa da gerçek olan bir durumu ifade etmeden önce "Kabul edelim ki ...", "Yüzleşmek gerek ki ..." anlamında söylenir
Английский Язык - Английский Язык
let's face it

Let's face it, we're not going to win.

said before stating something that is unpleasant but true

  Расстановка переносов

  said be·fore stat·ing some·thing that I·s un·pleas·ant but true

  Турецкое произношение

  sed bîfôr steytîng sʌmthîng dhıt îz ınplezınt bʌt tru

  Произношение

  /ˈsed bəˈfôr ˈstātəɴɢ ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət əz ənˈplezənt ˈbət ˈtro͞o/ /ˈsɛd bɪˈfɔːr ˈsteɪtɪŋ ˈsʌmθɪŋ ðət ɪz ənˈplɛzənt ˈbʌt ˈtruː/

  Слово дня

  maquillage
Избранное