sadakatle

listen to the pronunciation of sadakatle
Турецкий язык - Английский Язык
loyally
faithfully

Tom performed his duties faithfully. - Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi.

I will serve my country faithfully. - Ülkeme sadakatle hizmet edeceğim.

devoted
truly
sadakat
faithfulness

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

Faithfulness is a virtue. - Sadakat bir erdemdir.

sadakat
loyalty

The dictator had the absolute loyalty of all his aides. - Diktatörün tüm yardımcıları ile ilgili mutlak sadakatı vardı.

I require absolute loyalty of my employees. - Tüm çalışanlarımdan mutlak sadakat istiyorum.

sadakât
fidelity

How do you define fidelity? - Sadakati nasıl tanımlıyorsun?

What bothers him is not the fidelity. - Onu rahatsız eden sadakat değil.

sadakât
{i} loyalty

I require absolute loyalty of my employees. - Tüm çalışanlarımdan mutlak sadakat istiyorum.

The dictator had the absolute loyalty of all his aides. - Diktatörün tüm yardımcıları ile ilgili mutlak sadakatı vardı.

sadakat
fidelity

How do you define fidelity? - Sadakati nasıl tanımlıyorsun?

What bothers him is not the fidelity. - Onu rahatsız eden sadakat değil.

sadakât
faithfulness

Faithfulness is a virtue. - Sadakat bir erdemdir.

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

sadakât
constancy
sadakât
{i} devotion
sadakât
{i} Truth
sadakât
{i} allegiance
sadakat
loyalism
sadakat
commitment

Marriage is a lifelong commitment. - Evlilik ömür boyu sadakattir.

sadakat
fealty
sadakat
faith

Faithfulness is a virtue. - Sadakat bir erdemdir.

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

sadakat
allegiance
sadakat
adherence
sadakat
troth
sadakat
credit
sadakat
faithfulness, fidelity, loyalty, allegiance, constancy, adherence
sadakat
singlenuss
sadakat
staunchness
sadakat
faithfullness
sadakat
faithful

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

Faithfulness is a virtue. - Sadakat bir erdemdir.

sadakat
staunch
sadakât
troth
sadakât
{i} obedience
sadakât
faith

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

I will serve my country faithfully. - Ülkeme sadakatle hizmet edeceğim.

sadakât
trustiness
sadakât
{i} trueness
sadakât
{i} singleness
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение sadakatle в Турецкий язык Турецкий язык словарь

SADAKAT
(Osmanlı Dönemi) (Sadaka. C.) Sadakalar
Sadakat
(Osmanlı Dönemi) VELAYET
sadakat
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
sadakat
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk: "Vazifemi sadakatle yaptığımdan dolayı memnun olduklarını sanıyorum."- R. H. Karay
sadakât
(Osmanlı Dönemi) zekatlar, sadakalar
sadâkat
(Osmanlı Dönemi) tam ve mükemmel bağlılık; sağlam ve sarsılmaz kalbi bağlılık
sadakatle
Избранное