sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions

listen to the pronunciation of sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions
Английский Язык - Турецкий язык

Определение sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions в Английский Язык Турецкий язык словарь

mana
antro
mana
{i} doğaüstü güç
mana
insan veya maddede bulunabilen dogaüstü bir kuvvet
mana
(isim) doğaüstü güç
Английский Язык - Английский Язык
mana
sacred impersonal force in melanesian and polynesian religions

  Расстановка переносов

  sa·cred im·per·son·al force in Mel·a·ne·sian and Po·ly·ne·sian religions

  Турецкое произношение

  seykrıd împırsınıl fôrs în melınijın ınd pälînijın rilîcınz

  Произношение

  /ˈsākrəd əmˈpərsənəl ˈfôrs ən ˌmeləˈnēᴢʜən ənd ˌpäləˈnēᴢʜən rēˈləʤənz/ /ˈseɪkrəd ɪmˈpɜrsənəl ˈfɔːrs ɪn ˌmɛləˈniːʒən ənd ˌpɑːlɪˈniːʒən riːˈlɪʤənz/

  Слово дня

  testy
Избранное