sağduyulu

listen to the pronunciation of sağduyulu
Турецкий язык - Английский Язык
{s} prudent
{s} discreet

Tom is very discreet, isn't he? - Tom çok sağduyulu, değil mi?

I think Tom is discreet. - Tom'un sağduyulu olduğunu düşünüyorum.

level-headed
longheaded
common sensical
quick eyed
farsighted
forethoughtful
right minded
fair-minded
having common sense
prudential
farseeing
(someone) who has common sense, commonsensical
businesslike
commonsensical
level headed
levelheaded
fairminded
fair minded
sağduyu
common sense

Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied? - Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi?

Tom thinks Mary lacks common sense. - Tom Mary'nin sağduyudan yoksun olduğunu düşünüyor.

sağduyulu kimse
a man of sense
sağduyulu olma
discretion
sağduyu
{i} discretion

Discretion is a rare and important virtue. - Sağduyu nadir ve önemli bir erdemdir.

sağduyu
{i} sense

Didn't they teach you common sense as well as typing at the school where you studied? - Eğitim yaptığın okulda yazı yazmanın yanı sıra sağduyuyu öğretmediler mi?

In other words, you should doubt common sense. - Diğer bir deyişle, sağduyudan şüphelenmelisin.

sağduyu
{i} prudence

I appreciate your prudence. - Senin sağduyunu takdir ediyorum.

Prudence is never too much. - Sağduyu asla çok fazla değildir.

sağduyu
{i} judgement

He has good judgement for his age. - Yaşına göre iyi bir sağduyusu var.

sağduyu
lucidity
sağduyu
conventional wisdom
sağduyu
lucid
sağduyu
plain good sense
sağduyu
reason
sağduyu
commonsense
sağduyu
horse sense
sağduyu
discretion of
sağduyu
lucidness
sağduyu
{i} foresight
sağduyu
{i} nous
sağduyu
mother wit
sağduyu
{i} judgment
sağduyu
{i} forethought
sağduyu
farsightedness
sağduyu
common sense, reason
sağduyu
judgement [Brit.]
sağduyu
prudent
sağduyu
good sense
Турецкий язык - Турецкий язык
Sağduyusu olan
Sağduyu
aklıselim
Sağduyu
hissiselim
sağduyu
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim: "Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır."- F. R. Atay
sağduyu
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
sağduyu
Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü
sağduyulu
Избранное