söyletmek

listen to the pronunciation of söyletmek
Турецкий язык - Английский Язык
draw out
to allow (someone) to say (something)
to make (someone) say (something): Ahmet'e yalan söylettiler. They made Ahmet lie
to make sb say; to let sb say; to draw sb out (about sth)
to make (someone) talk: Mehmet'i söylettiler. They made Mehmet talk
extract
draw
draw sb out
nail down to
draw sth out
söyletmek işi
To say that the work
söyle
{f} said

I remember what he said. - Onun ne söylediğini hatırlıyorum.

Bogdan said he would be there tomorrow. - Bogdan, yarın orada olacağını söylemişti.

söyle
spit it out !
söyle
told

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand. - Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi.

She told me that she had bought a CD. - Bana bir CD aldığını söyledi.

söyle
{f} saying

It goes without saying that honesty is the key to success. - Başarının anahtarı olan dürüstlük söylenilmediği taktirde sürer

He received a telegram saying that his mother had died. - O, annesinin öldüğünü söyleyen bir telgraf aldı.

söyle
tell

Can you please tell me what time the train leaves? - Trenin ne zaman kalkacağını lütfen bana söyleyebilir misin?

Tell me which of the two cameras is the better one. - İki kameradan hangisinin daha iyi olduğunu bana söyle.

söyle
confide

Tom said I looked confident. - Tom kendimden emin göründüğümü söyledi.

I told you that in confidence, so why did you tell Jane about it? - Onu sana sır olarak söyledim, öyleyse niçin Jane'e ondan bahsettin?

söyle
say

I've got nothing to say to him. - Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok.

Please say it in English. - Lütfen onu İngilizce olarak söyle.

söyle
told to
söyle
dictate
söyle
told#to
söyle
spit it out
söyle
toldto
söyle
apprise
söyle
mouth

Tom kept his mouth shut and didn't tell anyone what had happened. - Tom ağzını kapalı tuttu ve ne olduğunu kimseye söylemedi.

Tom opened his mouth to say something, but Mary interrupted him. - Tom bir şey söylemek için ağzını açtı ama Mary sözünü kesti.

zor zor söyletmek
winkle out
zorla söyletmek
pry
Турецкий язык - Турецкий язык
Söylemesine yol açmak
Söylemek zorunda bırakmak, itiraf ettirmek
(Osmanlı Dönemi) TEKLİM
(Osmanlı Dönemi) İSTİNTAK
Söyletme
intak
söyletme
Söyletmek işi
söyletmek
Избранное