söylenmek

listen to the pronunciation of söylenmek
Турецкий язык - Английский Язык
grumble
grouch
be told
make a noise
to mutter to oneself, grumble
complain
to be said, be spoken, be uttered
to be rumored, be bruited about
snarl at
to be said; to be pronounced; to grumble, to mutter, to grouse
snarl
murmur
chide
grouse
fret and fume
repine
be said
to be said
pronounced
said

It is said that Japanese people are kind to people they know, but rather cold to those they don't. - Japonların tanıdıkları kişilere karşı nazik oldukları fakat tanımadıklarına karşı oldukça soğuk oldukları söylenmektedir.

It is said that time heals all the wounds. - Zamanın tüm yaraları iyileştirdiği söylenmektedir.

go
mutter
drone
fret
söyle
{f} said

It doesn't matter what he said. - Söylediği şeyin hiçbir önemi yok.

What he said is true. - Onun söylediği doğru.

söyle
told

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand. - Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi.

My father told me not to read a book in my bed. - Babam yatakta kitap okumamamı söyledi.

söyle
spit it out !
kendi kendine söylenmek
murmur
söyle
{f} saying

He received a telegram saying that his mother had died. - O, annesinin öldüğünü söyleyen bir telgraf aldı.

What you are saying does not make sense. - Söylediğinin anlamı yok.

söyle
tell

Can you please tell me what time the train leaves? - Trenin ne zaman kalkacağını lütfen bana söyleyebilir misin?

Could you please tell me why you love her? - Onu neden sevdiğini lütfen bana söyler misin?

söyle
confide

I told you that in confidence, so why did you tell Jane about it? - Onu sana sır olarak söyledim, öyleyse niçin Jane'e ondan bahsettin?

He hasn't said anything publicly, but in confidence he told me he's getting married. - O bana alenen bir şey söylemedi ama sır olarak o bana evleneceğini söyledi.

söyle
say

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what? - İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne?

Please say it in English. - Lütfen onu İngilizce olarak söyle.

söyle
told to
söyle
dictate
homur homur söylenmek
to mutter angrily to oneself, grumble in low tones
söyle
spit it out
söyle
mouth

Tom kept his mouth shut and didn't tell anyone what had happened. - Tom ağzını kapalı tuttu ve ne olduğunu kimseye söylemedi.

If you don't have anything nice to say, keep your mouth shut. - Söyleyecek güzel bir şeyin yoksa ağzını kapalı tut.

söyle
toldto
söyle
apprise
söyle
told#to
söylenme
being told
söylenme
murmur
söylenme
grouch
söylenme
grumble

She began to grumble and then to weep. - Söylenmeye ve ardından ağlamaya başladı.

söylenme
snarl
söylenme
complaining
söylenme
mutter
Турецкий язык - Турецкий язык
Çıkışmak, azarlamak, eleştirmek, sızlanmak
Söyleme işi yapılmak: "Suçluların ikisini de sağ bırakmayacağı söylenmekteydi."- H. R. Gürpınar. Çıkışmak, azarlamak, eleştirmek, sızlanmak: "Benim kırdığımı anlayınca bana söylenmeye başladı."- M. Ş. Esendal
Söylemek işi yapılmak
söylenilmek
söylenme
Söylenmek işi
söylenmek
Избранное