resmileştirilmesi

listen to the pronunciation of resmileştirilmesi
Турецкий язык - Английский Язык
formalised
resmi
{s} formal

You don't have to be so formal. - Çok resmî olmak zorunda değilsin.

There's no need for you to prepare a formal speech. - Resmî bir konuşma hazırlamana gerek yoktur.

resmi
official

He could not sign official papers. - Resmî evrakları imzalayamadı.

Thai is the official language of Thailand. - Tayca Tayland'ın resmî dilidir.

resmi
(Politika, Siyaset) governmental
resmi
{s} civil

This book gives a good picture of life in America during the Civil War. - Bu kitap, İç Savaş sırasında Amerika'daki yaşamın iyi bir resmini verir.

resmi
frigid
resmi
academic
resmi
official building
resmi
ceremonious
resmi
bond
resmi
stuffy
resmi
starchy
resmi
stiff
resmi
offical
resmi
a formal
resmi
{s} regulation
resmi
official, authorized
resmi
solemn
resmi
{s} certificated
resmi
{s} legal
resmi
{s} state

The United States does not have official diplomatic relations with Iran. - Birleşik Devletlerin İran ile resmi diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

The president of Tanzania was on a state visit to Finland in 1998 together with his wife. - Tanzanya Cumhurbaşkanı, karısıyla birlikte 1998 yılında Finlandiya'ya resmi bir ziyaretteydi.

resmi
{s} statutory
resmi
formal, official, ceremonious
resmi
pinup
resmi
{s} authorized
resmi
official, government, pertaining to the government or to a government office
resmi
{s} ceremonial
resmi
official, formal, ceremonial; frigid, stiff
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение resmileştirilmesi в Турецкий язык Турецкий язык словарь

RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Resme, yazıya, çizgiye ait. Resme dair
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Ciddi. Çok sert
RESMÎ
(Osmanlı Dönemi) Devlet adına veya devlet tarafından
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili: "Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur."- Y. K. Karaosmanoğlu
resmi
Samimî olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan
resmi
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
resmi
Samimi olmayan, teklifli, ciddi, içten olmayan: "Kâmuran hemen hemen resmî tavırla hafifçe eğildi."- R. N. Güntekin
resmi
Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan
resmileştirilmesi
Избранное