redo a particular action, reiterate

listen to the pronunciation of redo a particular action, reiterate
Английский Язык - Турецкий язык

Определение redo a particular action, reiterate в Английский Язык Турецкий язык словарь

repeat
yinelemek
repeat
{f} tekrarlamak

Onun benim arkadaşım olmadığını kaç defa tekrarlamak zorundayım. - How many times do I have to repeat that she isn't my friend?

Çılgınlık, sonuçların farklı olacağını umarak, aynı deneyimi tekrarlamaktır. - Madness is repeating the same experience, expecting the results to be different.

repeat
{i} tekrar

Tekrarlanan suçları onu mahkemeye getirdi. - His repeated delinquencies brought him to court.

Hayır, İngiliz tekrarladı. - No, repeated the Englishman.

repeat
{f} aralıksız ateş etmek (tüfek)
repeat
(Askeri) TEKRAR ! : Aynı sayıda atımın aynı atış usulüyle tekrar atılması emri veya isteği
repeat
{i} tekrarlama

Tom büyük olasılıkla bu hatayı tekrarlamaz. - Tom won't likely repeat that mistake.

Çılgınlık, sonuçların farklı olacağını umarak, aynı deneyimi tekrarlamaktır. - Madness is repeating the same experience, expecting the results to be different.

repeat
yinelenme
repeat
{f} ezberden okumak
repeat
tekrarlanmak
repeat
tekrarlanma

Bir yalanın tekrarlanması onu doğru yapmaz. - Repeating a lie does not make it true.

Trajedi tekrarlanmaması için hatırlanmalı. - The tragedy must be remembered so that it is not repeated.

repeat
yinele

Affedersiniz, sakıncası yoksa bunu yineleyebilir misiniz? - Excuse me, would you mind repeating that?

Birbirlerine bakan iki ayna, sonsuza kadar yinelenen bir görüntü yarattı. - The two mirrors facing each other created a repeating image that went on to infinity.

repeat
kaytalamak
repeat
yeniden yayınlanan bağdarlama
repeat
tekrar yapmak
repeat
{f} ağzına gelmek
repeat
oktant nevinden ta
repeat
yineleme tekrarla
repeat
tekrar söylemek
repeat
bir daha söylemek
Английский Язык - Английский Язык
{f} repeat
redo a particular action, reiterate

    Расстановка переносов

    re·do a par·ti·cu·lar action, re·it·er·ate

    Произношение

    Слово дня

    mocha
Избранное