reckless, impulsive; bold, fearless

listen to the pronunciation of reckless, impulsive; bold, fearless
Английский Язык - Турецкий язык

Определение reckless, impulsive; bold, fearless в Английский Язык Турецкий язык словарь

foolhardy
gözükara

Tom gözükara, değil mi? - Tom is foolhardy, isn't he?

foolhardy
çılgın
foolhardy
gözüpek
foolhardy
delidolu
foolhardy
çılgınca
foolhardy
foolhardiness delice cesaret
foolhardy
aşırı cesur
foolhardy
atılgan
foolhardy
çıIgınlık
foolhardy
{s} kendini/diğerlerini boş yere tehlikeye atan
foolhardy
foolhardily delicesine bir cesaretle
foolhardy
{s} cesur

Genç adam çoğu kez cesurdur. - The young man is often foolhardy.

foolhardy
delice cesur
Английский Язык - Английский Язык
{s} foolhardy
reckless, impulsive; bold, fearless
Избранное