read selectively; read only certain passages from a text

listen to the pronunciation of read selectively; read only certain passages from a text
Английский Язык - Турецкий язык

Определение read selectively; read only certain passages from a text в Английский Язык Турецкий язык словарь

dip into
bandırmak
dip into
banmak
dip into
göz atmak
dip into
çok masrafa girmek
dip into
gözden geçirmek

Beklenmedik sağlık giderlerini ödemek için tasarruflarımızı gözden geçirmek zorunda kaldık. - We had to dip into our savings in order to pay the unexpected medical expenses.

Английский Язык - Английский Язык
dip into
read selectively; read only certain passages from a text

    Расстановка переносов

    read selectively; read on·ly cer·tain passages from a text

    Произношение

    Слово дня

    catechumen
Избранное