rain

listen to the pronunciation of rain
Английский Язык - Турецкий язык
yağmur

Bir taksi çağırdım çünkü yağmur yağıyordu. - I called a cab, because it was raining.

Yağmur nedeniyle toplantı iptal edildi. - The meeting was canceled because of the rain.

yağmur yağmak
{i} rahmet
tropikal üIkelerde yağmur mevsimi
{f} yağmur gibi yağdırmak
{f} yağmur yağ

Eğer yağmur yağarsa kalacağım. - I'll stay if it rains.

Bence yarın yağmur yağmayacak. - I think it won't rain tomorrow.

{f} yağmur gibi boşanmak
(yağmur) yağmak
yağmuruna tutmak
yağmur gibi yağmak
yağdırmak

Tekrar yağmur yağdırmak için kaç tane kurbanlık kuzuya ihtiyacımız var? - How many sacrificial lambs do we need to bring the rain back?

{f} yağmak

Yaklaşık bir haftadır yağmur yağmaktadır. - It's been raining for about a week.

Yağmur yağmak üzere; giysileri getir. - It's about to rain; bring in the clothes.

f yağmur
rain belt yağmur bölgesi
rain barrel yağmur fıçısı
rain check ertelenmiş maç için seyirciye verilen yeni bile
{f} şakır şakır akmak
baran
(isim) Yagmur
rain check
hakkını daha sonra kullanma hakkı
rain forest
tropikal orman
rain check
ertelenen maç için seyirciye verilen bilet
rain fall
(Askeri) (NUCLEAR) YAĞMUR (NÜKLEER): Bir nükleer silahın su altında patlatılmasını müteakip kök dalga bulutlarından düşen su. Bu yağmur radyoaktifkir ve bu tip bir patlamadaki ikincil etkiyi gösterir
rain forest
(Meteoroloji) yağmur ormanları

Çok çeşitli bitkiler ve hayvanlar tropikal yağmur ormanlarında yaşıyor. - A great variety of plants and animals live in the tropical rain forest.

Bir grup yağmur ormanlarını korumak için bir kampanya başlattı. - A group started a campaign to preserve rain forests.

rain forests
yağmur ormanları

Bir grup yağmur ormanlarını korumak için bir kampanya başlattı. - A group started a campaign to preserve rain forests.

Brezilya, dünyadaki yağmur ormanlarının üçte birine sahiptir. - Brazil has one-third of the world's rain forests.

rain or shine
öyle ya da böyle

Öyle ya da böyle, postacı postayı dağıtır. - Rain or shine, the postman delivers the mail.

Öyle ya da böyle, Tom'un gitmeye niyeti var. - Tom intends to go, rain or shine.

rain boot
yağmur çizmesi
rain cats and dogs
yağmur boşanmak
rain cats and dogs
gök delinmek
rain check
gösteri
rain down on
yağmak
rain fall
yağış
rain gauge
plüviyometre
rain gauge
yağmurölçer
rain gutter
(İnşaat) yağmur oluğu
rain prayer
yağmur duası
rain sensor
(Otomotiv,Teknik) yağmur sensörü
rain shadow
yağmur perdesi
rain shadow
(Meteoroloji) yağmur gölgesi
rain water
yağmur suları
rain cats and dogs
bardaktan boşanırcasına yağmak
rain dance
yağmur dansı
rain fall
yağmur
rain forest
yağmur ormanı

Brezilya'yı ziyaret ettiğimizde bir tropikal yağmur ormanını gezdik. - We hiked through a tropical rain forest when we visited Brazil.

rain gage
yağış ölçer
rain gauge
yağışölçer
rain off
yağmur yüzünden durdurmak
rain or shine
tenek nasıl olursa olsun
rain shower
sağanak
rain water
yağmur suyu
rain bird
yağmur kuş
rain check
İndirimde kalmayan mali daha sonra alabilme hakkı
rain date
yağmur tarih
rain down
yağmur aşağı
rain drop
yağmur damla
rain fire and brimstone
yağmur ateş ve kükürt
rain gear
Yağmurluk, su geçirmeyen giysi
rain glasses
Yağmur gözlüğü
rain gun
yağmur tabanca
rain maker
yağmur yapıcı
rain on someone's parade
(deyim) Birinin planını ya da planlarını bozmak ve böylelikle keyfini kaçırmak
rain or shine
(deyim) ne olursa olsunher halükarda

1. whatever the weather is. He runs every morning, rain or shine. 2. if you say you will do something come rain or shine, you mean you will do it whatever happens. Come rain or shine, I'll be there, I promise.

rain shower
(Meteoroloji) Sağanak yağış
rain soaked
yağmur ile ıslatılmış
rain storm
yağmur fırtınası
rain time
yağmur zamanı
rain and snow gauge
yağmur ve kar ölçeri
rain and snow gauge
yağmur ve kar eşeli
rain area
yağış alanı
rain area
yağış sahası
rain attenuation
yağmur zayıflatması
rain attenuation
yagmur zayiflatmasi
rain cap
yağmurdan koruyucu kapak
rain check
indirimde kalmayan malı daha sonra alabilme hakkı
rain check
Çekici bulunan bir davet reddedildiği zaman
rain check
yağmur yüzünden iptal edilen maç, gösteri, konser v.b. yerine ilerisi için verilen bilet
rain day
(Meteoroloji) yağmur gün
rain effect
(Sinema) yağmur etkisi
rain factor
(Meteoroloji) yağmur faktörü
rain fall area
yağış sahası
rain fall area
yağış alanı
rain field
(Meteoroloji) yağmur sahası
rain gage
(Meteoroloji) yağmur ölçeği
rain gush
(Meteoroloji) ani kuvvetli yağmur
rain in torrents
bardaktan boşanırcasına yağmak
rain measurement
(Meteoroloji) yağmur ölçümü
rain mixed with snow
karla karışık yağmur
rain or shine
her halükârda

Her halükarda orada yapıyor olacağız. - We'll be there rain or shine.

rain or shine
ne olursa olsun

Ne olursa olsun, açılış töreni dokuzda başlayacak. - Rain or shine, the opening ceremony is to begin at nine.

Tom, ne olursa olsun, her sabah koşuya gider. - Tom goes jogging every morning, rain or shine.

rain penetration
yağmur içeişlemesi
rain splash erosion
(Çevre) yağmur damlası erozyonu
rain squall
(Meteoroloji) yağmur sağanağı
rain storm
yağmur boranı
rain test
(Tekstil) yağmurlama deneyi
rain wash
yağmur yıkaması
rain year
yağışlı sene
rain year
yağışlı yıl
rain year
yağmurlu sene
acid rain
asit yağmuru

İçme suyundaki asit yağmuru insan sağlığını etkiler. - Acid rain in drinking water affects human health.

Asit yağmuru hakkında dün bir makale okudum. - I read an article about acid rain yesterday.

raining
yagmurlu
freezing rain
(Meteoroloji) donan yağmur
golden rain
(Botanik, Bitkibilim) sarısalkım
light drizzle (of rain)
ahmak ıslatan
pouring rain
şiddetli yağmur
receive rain
yağış almak
summer rain
yaz yağmuru
without rain
yağışsız
yellow rain
(Çevre) sarı yağmur
artificial rain
suni yağmur
as right as rain
sağlıklı
as right as rain
turp gibi
cyclonic rain
alçak basınç yağmuru
driving rain
şiddetli yağmur
feel as right as rain
özünü turp gibi hissetmek
heavy rain
şiddetli yağmur

Şiddetli yağmur nedeniyle, oyun iptal edildi. - The game was canceled because of heavy rain.

Şiddetli yağmur, onların kalkışını erteledi. - The heavy rain made them put off their departure.

heavy rain
kara yağmuru
pray for rain
yağmur duası etmek
raining
{f} yağmur yağ

Yağmur yağdığı için evde kaldık. - We stayed home because it was raining.

Yağmur yağdığı için evde kaldık. - Since it was raining, we stayed at home.

raining
{i} yağmurlu

Niçin yağmurluk giyiyorsun? yağmur yağmıyor, değil mi? - Why are you wearing a raincoat? It's not raining, is it?

rains
muson
rains
muson yağmurları
right as rain
çok iyi
right as rain
turp gibi
right as rain
bomba gibi
tropical rain forest
tropikal yağmur ormanı
ask for a rain check
(deyim) Bir davet ya da teklif bir sebeble reddedildiği zaman bu hakkı daha sonra kullanma izni istemek
deluge, heavy rain, cloudburst
sel, şiddetli yağmur, şiddetli yağmur
give a rain check
(deyim) Bir davet ya da teklif bir sebeble reddedildiği zaman bu hakkı daha sonra vermek
i think it will rain.
i yağmur düşünüyorum
impervious to rain
yağmur geçirmez
it is pouring with rain
yağmur ile boşaltma olduğunu
it's going to rain
yağmur olacak
light rain
Hafif yağmur
light rain
Hafif şiddette yağmur
light rain shower
hafif yağmur duş
not know enough to come out of the rain
et kafalı olmak
occasional rain
ara sıra yağmur
produced by the action of rain
yağmur eylem tarafından üretilen
raining
yağar
recording rain gauge
yazıcı yağmur ölçeği, yağmur yazıcısı
take a rain check
(deyim) iptal edilmiş bir maç, konser v.b.'nin daha ileri bir tarihteki tekrarı için verilen bileti almak
take a rain check
(deyim) kötü hava şartlarından dolayı (birinin davetini kabul etmeyince) daha ileri bir tarihte tekrar davet edilmek istemek
to rain on sb.s parade
sb.s geçit üzerinde yağmur
torrential rain
sağanak yağmur
walking tall against the rain
yağmura karşı güvenle yürüyorum
rains
yağmur mevsimi
rains
yağmur mevsim
rains
rain yağdır/yağ
rains
{i} yağmurlar

Şiddetli yağmurlar bir günden daha fazla yağdı. - Heavy rains fell for more than a day.

Yağmurlar sel olarak geldi. - The rains came in torrents.

rains
{i} yağış

Her yağmur yağışında çatı sızar. - The roof leaks every time it rains.

Bir haftadan daha fazla bir süredir şiddetli yağışlar vardı. - They've had heavy rains for over a week.

Турецкий язык - Турецкий язык

Определение rain в Турецкий язык Турецкий язык словарь

RAİN
(Osmanlı Dönemi) Muhkem, sağlam yapılı, berk yer
Английский Язык - Английский Язык
To fall in large quantities

Bombs rained from the sky.

An instance of particles or larger pieces of matter moving or falling through air

A rain of mortar fire fell on our trenches.

Condensed water falling from a cloud

The rains came late that year.

Any matter moving or falling, usually through air, and especially if liquid or otherwise figuratively identifiable with raindrops
To have rain fall from the sky

It will rain today.

To issue (something) in large quantities

The boxer rained punches on his opponent's head.

To fall or drop like water from the clouds; as, tears rained from their eyes
water falling in drops from vapor condensed in the atmosphere drops of fresh water that fall as precipitation from clouds precipitate as rain; "If it rains much more, we can expect some flooding
anything happening rapidly or in quick successive; "a rain of bullets"; "a pelting of insults"
Is any liquid deposit that falls from the atmosphere to the surface and has a diameter greater than 0 5 millimeters Form of precipitation
{i} water droplets which fall from clouds during stormy weather
Liquid water droplets that fall from the atmosphere, having diameters greater than drizzle
Reign
Water falling to earth in drops that have been condensed from moisture in the atmosphere Generally larger than 0 02 inches (0 05 cm) in diameter and which fall in still air at velocities usually greater than 10 feet (3 0 meters) per second
develops when growing cloud droplets become too heavy to remain in the cloud and as a result, fall toward the earth as rain An inch of rain is equal to a few hours of heavy rain A hundredth of an inch of rain is equal to a few hours of light drizzle
Precipitation in the form of liquid water droplets greater than 0 5 mm If widely scattered, the drop size may be smaller It is reported as "R" in an observation and on the METAR The intensity of rain is based on rate of fall "Very light" (R--) means that the scattered drops do not completely wet a surface "Light" (R-) means it is greater than a trace and up to 0 10 inch an hour "Moderate" (R) means the rate of fall is between 0 11 to 0 30 inch per hour "Heavy" (R+) means over 0 30 inch per hour
Water that condenses from vapor in the atmosphere and falls to the Earth as drops
{f} shower, release water droplets during stormy weather; give or offer in great quantities
precipitate as rain; "If it rains much more, we can expect some flooding"
water drops large enough to cause splashes and ripples in puddles
precipitation in the form of millimetric sized water droplets (as distinct from drizzle)
To fall in drops from the clouds, as water; used mostly with it for a nominative; as, it rains
water falling as drops from the sky, as in: The game had to be canceled because of rain
condensed moisture of the atmosphere falling in seperate drops
Water falling in drops from the clouds; the descent of water from the clouds in drops
Precipitation in the form of liquid drops the diameter of which must be 5 millimeters or greater Implies a steady precipitation that might last for several hours
Precipitation composed of liquid water drops more than 0 5 mm in diameter, failing in relatively straight, but not necessarily vertical, paths Compare to drizzle
To rain cats and dogs In northern mythology the cat is supposed to have great influence on the weather, and English sailors still say, “The cat has a gale of wind in her tail,” when she is unusually frisky Witches that rode upon the storms were said to assume the form of cats; and the stormy north-west wind is called the cat's-nose in the Harz even at the present day The dog is a signal of wind, like the wolf, both which animals were attendants of Odin, the storm-god In old German pictures the wind is figured as the “head of a dog or wolf,” from which blasts issue The cat therefore symbolises the down-pouring rain, and the dog the strong gusts of wind which accompany a rainstorm; and a “rain of cats and dogs” is a heavy rain with wind (See Cat and Dog ) The French catadoupe or catadupe means a waterfall
In countries where rain only falls in certain seasons, this rain is referred to as the rains. the spring, when the rains came
There are three Hebrew words used to denote the rains of different seasons, (1 ) Yoreh (Hos 6: 3), or moreh (Joel 2: 23), denoting the former or the early rain (2 ) Melqosh, the "latter rain" (Prov 16: 15) (3 ) Geshem, the winter rain, "the rains " The heavy winter rain is mentioned in Gen 7: 12; Ezra 10: 9; Cant 2: 11 The "early" or "former" rains commence in autumn in the latter part of October or beginning of November (Deut 11: 14; Joel 2: 23; comp Jer 3: 3), and continue to fall heavily for two months Then the heavy "winter rains" fall from the middle of December to March There is no prolonged fair weather in Palestine between October and March The "latter" or spring rains fall in March and April, and serve to swell the grain then coming to maturity (Deut 11: 14; Hos 6: 3) After this there is ordinarily no rain, the sky being bright and cloudless till October or November
precipitation that falls to the ground in the form of a liquid
water drops which fall to the earth from the air
To bestow in a profuse or abundant manner; as, to rain favors upon a person
water vapor of the atmosphere falling in drops
water falling in drops from vapor condensed in the atmosphere
02 in. (0.5 mm). When the drops are smaller, the precipitation is usually called drizzle. Raindrops may form by the coalescence of colliding small water droplets or from the melting of snowflakes and other ice particles as they fall into warm air near the ground. Hawaii's Mount Waialeale, with a 20-year annual average of 460 in. (11,700 mm), is the Earth's wettest known point; the driest areas are in parts of deserts where no appreciable rain has ever been observed. Less than 10 in. (250 mm) and more than 60 in. (1,500 mm) per year represent approximate extremes of rainfall for all the continents
Individual drops easily identified, puddles form slowly, small streams may flow in gutters
Rain is water that falls from the clouds in small drops. I hope you didn't get soaked standing out in the rain
Extended period of precipitation Associated with large storm systems rather than single clouds or thunder storms
Liquid water droplets that fall from the atmosphere, having diameters greater than drizzle (0 5 mm)
drops of fresh water that fall as precipitation from clouds
To pour or shower down from above, like rain from the clouds
precipitation that falls to earth in droplets with diameters greater than 0 5 mm
If someone rains blows, kicks, or bombs on a person or place, the person or place is attacked by many blows, kicks, or bombs. You can also say that blows, kicks, or bombs rain on a person or place. The police, raining blows on rioters and spectators alike, cleared the park Rockets, mortars and artillery rounds rained on buildings. Rain down means the same as rain. Fighter aircraft rained down high explosives Grenades and mortars rained down on Dubrovnik
If you say that someone does something rain or shine, you mean that they do it regularly, without being affected by the weather or other circumstances. Frances took her daughter walking every day, rain or shine. Precipitation of liquid water drops with diameters greater than
anything happening rapidly or in quick successive; "a rain of bullets"; "a pelting of insults" water falling in drops from vapor condensed in the atmosphere drops of fresh water that fall as precipitation from clouds precipitate as rain; "If it rains much more, we can expect some flooding
When rain falls, you can say that it is raining. It was raining hard, and she hadn't an umbrella
separate drops of water that fall to the Earth's surface from clouds The drops are formed by the accumulation of droplets that condense from water vapour around dust particles Rain can form in three main ways (frontal rainfall, orographic rainfall, and convectional rainfall )
Liquid precipitation
Falling drops of water larger than 0 02 inches in diameter In forecasts, "rain" usually implies that the rain will fall steadily over a period of time See "showers" below
rain cats and dogs
To rain very heavily
rain check
In social interactions, a polite way to turn down an invitation, with the implication one is simply postponing it and that another time would be acceptable

I can't go with you to the museum this Saturday, but can I take a rain check and go some other day?.

rain check
Any voucher or note from a merchant to a customer to provide an item the merchant has run out of at a later date for the item's current price, or (in a more literal sense) to provide a service at a later date
rain checks
plural form of rain check
rain cheque
any postponement, especially of an offer

Your son can't make it, he says he'll take a rain cheque. - Rocky Balboa.

rain cheque
any voucher or note issued by a store to allow a customer to get a special or sale price later if an item is out of stock
rain cheques
plural form of rain cheque
rain cloud
A cloud from which rain is falling
rain clouds
plural form of rain cloud
rain collar
A counterflashing used to wrap a penetration and prevent water infiltration through the top of the penebration base flashing
rain crow
a colloquialism for the yellow-billed cuckoo (Coccyzus americanus)
rain crows
plural form of rain crow
rain dance
Any sequence of arbitrary actions performed in order to achieve a goal
rain dance
A ceremonial dance intended to provoke rain
rain delay
The interruption of an outdoor event because of rain, with the expectation that it would continue later

The baseball game went into a rain delay for about an hour before the skies cleared and play resumed.

rain dogs and cats
To rain very heavily

The shelter'd Centaurs roar and yell;.

rain down
to appear inexplicably
rain down
to fall from the sky, as rain
rain gauge
A device, used in meteorology, to measure rainfall; a pluviometer
rain gauges
plural form of rain gauge
rain man
An autistic, or mentally and/or socially impaired person
rain man
A non-autistic or impaired person whose mannerisms are similar to such people
rain men
Plural form of rain man
rain off
to cancel (an event) due to excessive rain

The match was rained off because of the waterlogged pitch.

rain on someone's parade
To disappoint or discourage someone

I hate to rain on your parade, but lots of people have tried that strategy and it hasn't worked yet.

rain or shine
Regardless of what the circumstances are, and how the weather is

He always showed up right on time, rain or shine.

rain pitchforks
to rain heavily

What there is no question of is, said Linette, that my poor frock will be spoiled. It is going to rain pitchforks. There will be water enough to drown you before we reach the house, and your mites of shoes will be lost; but come along. — Eliza Lee Follen, Piccolissima, 1857.

rain shadow
an area of diminished precipitation on the lee side of mountains
rain tree
an ornamental tropical American tree (of uncertain taxonomy) having bipinnate leaves, globose clusters of flowers with crimson stamens, and sweet-pulp pods eaten by cattle
rain trees
plural form of rain tree
rain check
a ticket given for later use when an outdoor event is interrupted or postponed by rain
rain check
a coupon issued by a shop, guaranteeing that a sale item which is out of stock may be purchased at a later date at the same reduced price
rain on someone's parade
(deyim) Ruin the party, spoil the fun
rain on someone's parade
(deyim) Disappoint or discourage someone

I hate to rain on your parade, but lots of people have tried that strategy and it hasn't worked yet.

rain on someone's parade
(deyim) Spoil something for someone, do something that spoils someone's plans, spoil someone's plans or pleasure

1. I hate to rain on your parade, but your plans are all wrong. 2. I'm sorry to rain on your parade, but you're not allowed to have alcohol on the premises./I'm sorry to rain on your parade, but you're not allowed to have food or drinks in the theater.

rain shower
A brief period of precipitation; "The game was interrupted by a brief shower"
rain barrel
a barrel used as a cistern to hold rainwater
rain check
a ticket stub entitling the holder to admission to a future event if the scheduled event was cancelled due to rain a promise that an unaccepted offer will be renewed in the future
rain check
a promise that an unaccepted offer will be renewed in the future
rain check
postponement; ticket which can be used at another time in the event of a postponement; invitation for another time
rain check
a ticket stub entitling the holder to admission to a future event if the scheduled event was cancelled due to rain
rain check
If you say you will take a rain check on an offer or suggestion, you mean that you do not want to accept it now, but you might accept it at another time. Can I take a rain check on that?
rain check
A rain check is a free ticket that is given to people when an outdoor game or event is stopped because of rain or bad weather, so that they can go to it when it is held again
rain clouds
clouds that bring down showers of rain
rain dance
a ritual dance intended to bring rain
rain dance
Ceremonial dance performed to bring rain needed to water crops. Rain dances have been customary in many cultures, from the ancient Egyptians to the civilization of the Mayas and the people of the 20th-century Balkans. Rain dances often include dancing in a circle, the participation of young girls, decoration with green vegetation, nudity, the pouring of water, and whirling, meant to act as a wind charm. They may also include phallic and fertility rites
rain date
an alternative date set for some outdoor event in case it rains on the appointed date; "the rain date for the picnic will be the following Sunday
rain date
A second date scheduled for an outdoor event in case rain forces cancellation of the first date
rain down
precipitate as rain; "If it rains much more, we can expect some flooding"
rain drop
rain·drop a single drop of rain
rain forest
A tropical woodland that has an annual rainfall of at least 100 inches (254 centimeters) and often much more, typically restricted to certain lowland areas
rain forest
a forest with heavy annual rainfall
rain forest
The tropical rain forest is a girdle of evergreen forest that encircles the Earth between the tropics
rain forest
a biome that receives large amounts of rainfall each year and that always has warm temperatures
rain forest
a forest where precipitation is very high
rain forest
A forest which grows in a region of heavy annual precipitation There are two major types, tropical and temperate
rain forest
A woodland that receives more than 100 inches (254 centimeters) of rain each year Tropical rain forests are known for warm temperatures, and have evergreen trees that form a dense, continuous canopy Temperate rain forests have evergreen and deciduous trees, with temperatures that vary greatly with the season
rain forest
a tropical forest with tall trees that are very close together, growing in an area where it rains a lot
rain forest
thick jungle area located where there is a heavy amount of rainfall
rain gauge
device used to measure the amount of rainfall in millimeters
rain gauge
gauge consisting of an instrument to measure the quantity of precipitation
rain gauge
A device for measuring rainfall. Also called pluviometer, udometer. an instrument that is used for measuring the amount of rain that falls somewhere
rain off
If a sports game is rained off, it has to stop, or it is not able to start, because of rain. Most of the games have been rained off. a rained-off cricket match
rain or shine
in all weather, no matter what the weather is like
rain out
prevent or interrupt due to rain; "The storm had washed out the game"
rain out
If a sports game is rained out, it has to stop, or it is not able to start, because of rain. Saturday's game was rained out
rain out
prevent or interrupt due to rain; "The storm had washed out the game
rain shadow
An area having relatively little precipitation due to the effect of a barrier, such as a mountain range, that causes the prevailing winds to lose their moisture before reaching it
rain shadow
an area that has little precipitation because some barrier causes the winds to lose their moisture before reaching it
rain shower
short rainfall
rain stick
a percussion instrument that is made from a dried cactus branch that is hollowed out and filled with small pebbles and capped at both ends; makes the sound of falling rain when tilted; origin was in Chile where tribesmen used it in ceremonies to bring rain
rain tree
large ornamental tropical American tree with bipinnate leaves and globose clusters of flowers with crimson stamens and sweet-pulp seed pods eaten by cattle
rain water
water that falls as a result of condensation from the atmosphere
rain-in-the-face
a chief of the Sioux; he was with Sitting Bull and others at the battle of Little Bighorn (1876) when General Custer's troops were massacred (1835-1905)
rain-swept
A rain-swept place is a place where it is raining heavily. He looked up and down the rain-swept street
rain-wash
the washing away of soil or other loose material by rain
acid rain
Rain which is unusually acidic (pH of less than the natural range of 5 to 6); caused mainly by atmospheric pollution with sulphur dioxide and nitrogen compounds
black rain
radioactive rain that fell on Hiroshima and Nagasaki following the atomic bombings of 19451996, Ōe, Kenzaburō, Hiroshima Notes (in English, translated from Japanese), Grove Press, 0802134645, page 192:
black rain
rain contaminated by fungi spores, soot, or other particulate matter1902, The New International Encyclopædia (in English), Dodd, Mead and Company, page 81:
driving rain
Rain propelled by a driving wind

The driving rain stung the runner's face.

first rain
The first rainfall of a season, at the start of spring in cold climates or the end of summer in hot, dry climates
freezing rain
Rain which freezes upon contact with the ground
is it going to rain
Is it going to rain?
rains
plural form of rain
rains
Third-person singular simple present indicative form of rain
right as rain
Correct; factually accurate

Right as rain, Renny..

right as rain
Very good; healthy

Malachy brought me aspirins and vitamins and told me I'd be as right as rain in the morning and I wondered what that meant, right as rain.

righter than rain
Comparative form of right as rain: more right as rain
sulfur rain
rain that has a pale yellow colour caused by impurities picked up by the falling raindrops
sulphur rain
Alternative spelling of sulfur rain
the rain in Spain stays mainly in the plain
A phrase used to demonstrate differences of pronunciation in various English dialects of the sound represented by the digraph ai
rained
past of rain
raining
falling in drops or as if falling like rain; "watched the raining apple blossoms"
raining
falling in drops or as if falling like rain; "watched the raining apple blossoms
raining
present participle of rain
rains
{i} rainy season
rains
Plural of rain
rains
third person singular, present tense, of the verb to rain
rains
A rainy season
rain
Избранное