quarter

listen to the pronunciation of quarter
Английский Язык - Турецкий язык
{i} çeyrek

Üçü çeyrek geçe gelecekler. - He'll come at quarter past three.

Saat sekizi çeyrek geçiyor. - It’s a quarter past eight.

(Askeri) KIŞLA, ASKERİ MESKEN: Bu anlamda çoğul olan (quarters) terimi genel olarak daha çok kullanılır
{i} yer

Yediyi çeyrek geçe akşam yemeğini yerim. - I eat dinner at quarter past seven.

(Askeri) kışla

Kışlalarınıza geri dönün. - Return to your quarters.

Bunlar sizin kışlalarınız. - These are your quarters.

dörde ayırmak
(Denizbilim) baş omuzluk
(Askeri) karargah
ibate
dörtte bir

Ben kekin dörtte birini yedim. - I ate a quarter of a cake.

Sincaplar gömdükleri fıstıkların sadece dörtte birini bulurlar. - Squirrels only find a quarter of the nuts that they bury.

(Spor) dört periyottan biri
(Askeri) omuzluk baş
havali
ağırlık ölçüsü
dört eşit parçaya bölmek
oturtmak
üç aylık süre
semt

Lütfen onun semtine kadar Tom'a eşlik edin. - Please escort Tom to his quarters.

Kent merkezi sözcüğü, herhangi bir kentin iş semti anlamına gelir. - The word downtown refers to the business quarter of any town.

çeyrek sögen
sent

Amerikan parasında, bir çeyrek 25 sent; 4 çeyrek bir dolar yapar. - In American money, a quarter is 25 cents; 4 quarters make a dollar.

dört bir yan
dörde bölmek
mahalle

Tom'u mahallesine götürsen iyi olur. - You'd better get Tom to his quarters.

Tom mahallesinde kalmalıdır. - Tom must remain in his quarters.

konak
{f} dörde böl

Dörde bölünmüş Çin lahanasını biraz geniş şeritler halinde kesin. - Cut the quartered pak-choi into, slightly wide, strips.

ç
ask.kışla
bölge

Tom bazı bölgelerde çok kötü bir üne sahip. - Tom has a very bad reputation in certain quarters.

çeyrek dolar

Hiç çeyrek doların var mı? - Do you have any quarters?

(kışlaya) yerleştirmek
aman
{i} onbeş dakika
{i} ağırlık ölçüsü (amer. 11.34 kg)
{i} yirmibeş sent
{i} canını bağışlama
{f} asker yerleştirmek
{i} dörtte birlik bölüm
{i} dördün
{i} bağışlama
{i} kaynak (haber)
dörtte bir kısım
onbeş dak
(isim) çeyrek, dörtte birlik bölüm, onbeş dakika, yirmibeş sent, köşe, yer, bölge, mahalle, makam, bağışlama, kaynak (haber), canını bağışlama, aman, dördün, yarımay, ağırlık ölçüsü (amer. 11.34 kg), ölçek (2908 hl.)
{i} yarımay
{i} köşe
{f} dört parçaya bölmek
gemi bordasının kıça doğru her iki tarafı
öğretim yılının dörtte biri
{f} araziyi köşe bucak aramak (köpek)
üç aylık müddet
{i} dörtte bir, çeyrek: a quarter of the amount miktarın dörtte biri
kasabın kestiği hayvanın bir tarafının
{f} konaklatmak
{f} geceletmek
{i} ölçek (2908 hl.)
25 sentlik sikke
{f} yerleştirmek
senenin dörtte biri
{i} çeyrek: It's quarter to two. İkiye çeyrek var
{i} makam
ay devri müddetinin dörtte biri
yön
yılın dörtte biri
etraf
dörtte
mahall
araziyi köşe bucak aramak
kıç omuzluk
quarter bend
deveboynu
quarter deck
(Askeri) subaylara mahsus güverte
quarter light
(Otomotiv) yan cam
quarter note
(Muzik) dörtlük
quarter round
(Mimarlık) çanak
quarter wave antenna
çeyrek dalga anteni
quarter circle
çeyrek daire
quarter master
karargah levazım subayı
quarter wave
çeyrek dalga
quarter-turn
çeyrek dönüş
quarter back
çeyrek geri
quarter bend
çeyrek dirsek, çeyrek deveboynu
quarter cloth binding
çeyrek bez cilt
quarter day
üç aylık ödeme günü
quarter deck
çeyrek güverte
quarter horse
çeyrek at
quarter light
çeyrek ışık
quarter of an hour
Bir saat çeyrek
quarter pounder
çeyrek librelik
quarter saw
çeyrek gördüm
quarter sawn
çeyrek Kesilmiş
quarter step
çeyrek adım
quarter-pounder
çeyrek pounder
quarter bill
tayfanın savaştaki yerini belirten liste
quarter brick
(İnşaat) çeyrek tuğla
quarter circle
dairenin dörtte biri
quarter closer
(İnşaat) çeyrek tuğla
quarter cousin
(Kanun) dördüncü derecede kuzen
quarter cousin
(Kanun) çok uzak akraba
quarter ditch
toplama hendeği
quarter expenditures
dönem harcamaları
quarter general
yüksek rütbeli levazım subayı
quarter gold coin
çeyrek altın
quarter hour
çeyrek saat
quarter inner panel
(Otomotiv) arka çamurluk iç paneli
quarter note
müz. dörtlük
quarter of a century
çeyrek yüzyıl
quarter of a loaf of bread
(Gıda) çeyrek ekmek
quarter phase source
(voltage) ceyrekevreli kaynak
quarter phase source
(Bilgisayar,Teknik) çeyrekevreli kaynak
quarter pillar
(Otomotiv) arka çamurluk direği
quarter saw
dörde bölüp kesmek
quarter section
dörtte bir bölüm
quarter sessions
üç aylık aralıklarla çalışan ceza mahkemesi
quarter sessions
üç ayda bir toplanan sulh mahkemesi
quarter spin
(Bilgisayar) çeyrek dönüş
quarter tone
çeyrek ton
quarter trade accounts
(Ticaret) üç aylık ticaret hesapları
quarter wave antenna
ceyrek dalga anteni
quarter wave line
ceyrek dalga boyunda hat
quarter wave line
çeyrek dalga boyunda hat
quarter window
(Otomotiv) kelebek cam
servant's quarter
Eski tip büyük evlerde evin işini gören hizmetçi, şoför, gibi ev çalışanlarının kaldığı, çoğu zaman ana binanın dışında, bahçede bulunan ev
quarterly
{s} üç ayda bir verilen/olan
quarterly
üç ayda bir
quarterly
{s} üç ayda bir olan
quarters
{i} konut

Benim konutuma gelebilir misin? - Could you come to my quarters?

Ben konutumda yalnızım. - I'm alone in my quarters.

quarters
kalacak yer
arrest in quarter
(Askeri) odada göz hapsi
hind quarter
(Gıda) but
inhabitants of a quarter
mahalleli
last quarter
son çeyrek
quartering
(Askeri) konaklama
quarterly
üç ayda bir verilen
quarters
mesken
business quarter
kent merkezi
first quarter
ilk çeyrek
give no quarter
aman vermemek
lamb's quarter
kuzu budu
last quarter
son dördün
last quarter
dolunayın 7. günü
quarterly
üç aylık
quarters
konak
quarters
yatacakkalacak yer
a quarter
( saat için ) çeyrek ( geçiyor ve var derken )
at a quarter after four
dördü çeyrek gece
bad quarter of an hour
bir saat kötü çeyrek
give s.o. no quarter
birine aman vermemek
living quarter
çeyrek yaşam
one quarter
dörtte biri
quarter past
on beş gece
quartering
kıçlık
quarters
(Oyunlar) İçki içerken oynanan bir oyun. Çeyreklik bozuk para masadan içki bardağının içine düşürülmeye çalışılır
quarters
çeyrekler

Çeyrekleriniz nerede? - Where are your quarters?

rear quarter panel
(Otomotiv) Arka çamurluk
residential quarter
yerleşim bölgesi
take up so.'s quarter
almak o kadar. 'çeyrek var
three quarter coat
üç çeyrek kat
a quarter
dörtte bir one fourth
arrest in quarter
(Askeri) ODADA (ÇADIRDA, KIŞLADA) GÖZ HAPSİ: Bak. "arrest"
cry quarter
(Fiili Deyim ) aman dilemek
give fair quarter
müsamaha göstermek
give no quarter
canını bağışlamamak
give quarter
(Fiili Deyim ) canını bağışlamak , aman vermek
give s.o. no quarter
birine aman vermemek. give s.o. one's illness birine hastalığını bulaştırmak/geçirmek: Don't give me your cold! Nezleni bana bulaştırma!
hind quarter
but (et)
in this quarter
bizde
in this quarter
burada
in this quarter
buralarda
it is a quarter past one
biri çeyrek geçiyor
last quarter
dolunayın 7. günü,son dördün
not a quarter as good
çeyreği bile olamaz
poor quarter
fakir semt
quartering
(Askeri) Konaklama, barınma
quartering
kıç omuzluğuna doğru esen
quartering
(Askeri) KONAKLAMA, İSKAN, BARINMA: Kıta, karargah, teşkil ve ikmal maddelerine barınak temin etmek
quartering
ağırlama/çeyreğe bölme
quarterly
üç ayda bir çıkan dergi
quarterly
{i} üç aylık bülten
quarterly
{i} üç ayda bir yayımlanan süreli yayın. z. üç ayda bir
quarterly
{s} çeyrek

Bir çeyreklik büyüme % 1.2, yıllık % 4,8 büyüme oranı anlamına gelir. - A quarterly growth of 1.2% means an annual growth rate of 4.8%.

quarterly
üç ayda bir yayımlanan mecmua
quarterly
(Askeri) ÜÇ AYLIK DEVRE
quarterly
üç ayda
quarterly
her üç ayda bir olan
quarterly
(zarf) üç ayda bir
quarterly
her üç ay
quarters
ikametgâh

İkametgahında olmalısın. - You should be in your quarters.

quarters
{i} ordugâh
quarters
{i} kışla

Bunlar sizin kışlalarınız. - These are your quarters.

Kışlalarınıza geri dönün. - Return to your quarters.

quarters
{i} yatacak yer
quarters
{i} karargâh
quarters
(Askeri) MESKEN, LOJMAN, İKAMETGAH: Askeri personel ve ailelerinin oturmalarına mahsus yer veya yapı
quarters
(Askeri) Kışla, ordugah, birlik tesisleri
residential quarter
özel konutlar bulunan bölge
three quarter
dörtte üçlük
transport quarter master
(Askeri) BİNDİRME SUBAYI: Bak. "embarkation officer". -TRANSPORT SERVICES
Английский Язык - Английский Язык
Related to a three-month term, a quarter of a year
Each of the four divisions or watches of a twelve-hour night

And aboute the fourth quartre of the nyght, he cam unto them, walkinge apon the see .

An old English measure of cloth, nine inches or four nails
Any one of four equal parts into which something has been divided
To divide into quarters
To provide housing for military personnel or other equipment

Quarter the horses in the third stable.

A coin worth 25 cents
Accommodation granted to a defeated opponent
A period of three consecutive months
Consisting of a fourth part, a quarter (1/4, 25%)
A section or area (of a town, etc.)
Pertaining to an aspect of a quarter
An old English measure of corn, containing 8 bushels

One of these is 1 Hen. V, cap. 10, defining the quarter of corn to be eight struck bushels, and putting fines on purveyors who take more.

one of four equal parts into which anything is or may be divided
one of four periods into which the school year is divided; "the fall quarter ends at Christmas"
one of four periods of play into which some games are divided; "both teams scored in the first quarter"
{v} to divide or break into four parts, lodge, diet, station, fix, bear as an appendage
{n} a fourthpart, measure of eight bushels, timber, mercy, part, region
To win one fourth of the pot is to be quartered This is usually the result of splitting half the pot in a high-low split game
(1)the direction from which the wind was blowing, particularly if it looked like remaining there for some time; (2)the two after parts of the ship - strictly speaking a ship's port or starbord quarter was a bearing 45° from the stern
That part on either side of a horse's hoof between the toe and heel, being the side of the coffin
The encampment on one of the principal passages round a place besieged, to prevent relief and intercept convoys
A particular quarter of a town is a part of the town where a particular group of people traditionally live or work. Look for hotels in the French Quarter
properly, a fourth part of the year, but often longer or shorter
To arrange (different coats of arms) upon one escutcheon, as when a man inherits from both father and mother the right to bear arms
To divide; to separate into parts or regions
A period of three months Public companies report earnings on a quarterly basis
A calendar used by some colleges The quarter school year is broken down into four distinct periods, each lasting 10 to 12 weeks
If the number or size of something is quartered, it is reduced to about a quarter of its previous number or size. The doses I suggested for adults could be halved or quartered
a unit of time equal to 15 minutes or a quarter of an hour; "it's a quarter til 4"; "a quarter after 4 o'clock"
A division of a town, city, or county; a particular district; a locality; as, the Latin quarter in Paris
To furnish as a portion; to allot
That part of a boot or shoe which forms the side, from the heel to the vamp
The fourth part of the distance from one point of the compass to another, being the fourth part of 11° 15′, that is, about 2° 49′; called also quarter point
Period of study, approximately 10 to 12 weeks’ duration or one-quarter of the academic year
the post allotted to a soldier
{f} divide into 4 equal parts; divide into parts; house, accommodate; lodge, stay
Place of lodging or temporary residence; shelter; entertainment; usually in the plural
1) one fourth -- " two quarters (2/4) are shaded " (136) 2) a 25¢ coin -- " it looks and feels similar to the quarter " (210)
A station at which officers and men are posted in battle; usually in the plural
An academic calendar period of about 12 weeks Four quarters make up an academic year, but at colleges using the quarter system, students make normal academic progress by attending three quarters each year In some colleges, students can accelerate their programs by attending all four quarters in one or more years
At Lane, 11 weeks including 10 weeks of classroom study, and one finals week There is a fall, winter, spring, and summer quarter
  One type of term within an academic year, marking the beginning and end of classes   Each quarter is 10 weeks in length, and there are three quarters (fall, winter, spring) per academic year
One of the divisions of an escutcheon when it is divided into four portions by a horizontal and a perpendicular line meeting in the fess point
Mercy or pity shown to a defeated opponent
pull (a person) apart with four horses tied to his extremities, so as to execute him; "in the old days, people were drawn and quartered for certain crimes"
a fourth part of a year; three months; "unemployment fell during the last quarter"
To drive a carriage so as to prevent the wheels from going into the ruts, or so that a rut shall be between the wheels
A small upright timber post, used in partitions; in the United States more commonly called stud
After-part of a vessel's side (port quarter, starboard quarter)
piece of leather that comprises the part of a shoe or boot covering the heel and joining the vamp a district of a city having some distinguishing character; "the Latin Quarter"
An enrollment period of about ten weeks
{i} one fourth; neighborhood; coin worth 25 cents (used in USA and Canada); quadrant; period of three months; place, location; district, region; mercy, clemency
a quarter of a hundredweight (28 pounds) a quarter of a hundredweight (25 pounds) one of the four major division of the compass; "the wind is coming from that quarter"
one of four equal parts; "a quarter of a pound"
A term of study in a seminary, college, etc, etc
Backstage pre-show call given 20 minutes before curtain up (15 minutes before beginners)
a quarter of a hundredweight (25 pounds)
one of the four major division of the compass; "the wind is coming from that quarter"
The sides of a boat aft of amidships
divide into quarters; "quarter an apple"
[1] The phase of the Moon at quadrature The first quarter occurs when the longitude of the Moon exceeds that of the Sun by 90°, the last quarter when the excess is 270° The two other quarters are the new Moon and full Moon
An academic period used by some colleges and universities, typically lasting about 10 weeks An institution on quarters may have three or four quarters in an academic year, depending on how the summer term is defined
provide housing for (military personnel)
the rear part of a ship
The fourth of a ton in weight, or eight bushels of grain; as, a quarter of wheat; also, the fourth part of a chaldron of coal
divide by four; divide into quarters
an unspecified person; "he dropped a word in the right quarter"
To lodge; to have a temporary residence
A term that describes a common length of courses offered by a school Quarters usually last about 10 weeks In these schools, courses are offered four times a year, including summer session
quarter belt
a belt connecting pulleys whose axles are at right angles; a quarter turn belt
quarter blanket
a blanket used under the saddle of a horse
quarter bottle
A bottle of wine containing 0.1875 liters of fluid, 1/4 the volume of a standard bottle
quarter crack
crack in a horse's forefoot; a sand crack
quarter day
Each of the four days customarily regarded as starting a new quarter year
quarter horse
An American breed of horse originally bred for short-distance racing
quarter horses
plural form of quarter horse
quarter light
a small triangular side window in a motor car
quarter moon
Either of the intermediate stages between the new and full moons. In spite of the name, half of the Moon's visible portion is lit up during a quarter moon
quarter nettings
hammock nettings along a ship's quarter rails
quarter note
A musical note one beat long in 4/4 time
quarter notes
plural form of quarter note
quarter of
fifteen minutes before the next hour
quarter of an hour
Fifteen minutes
quarter past
fifteen minutes past any hour

I will meet you at quarter past nine. Don't be late.

quarter sawed
Simple past tense and past participle of quarter saw
quarter sawing
Present participle of quarter saw
quarter saws
Third-person singular simple present indicative form of quarter saw
quarter to
fifteen minutes before the next hour
quarter waiter
a gentleman usher on duty in the English court for three months of each year
quarter-
A prefix for something related to a quarter, mostly used to denote a fourth part, or a three-month term
quarter-century
A period of twenty-five years
quarter-day
Each of the four days customarily regarded as starting a new quarter year, on which rents etc are often due
quarter-final
A playoff round consisting of only eight teams left
quarter-finalist
Somebody or something that appears in a quarter-final of a competition
quarter-past
Attributive form of quarter past, noun

His quarter-past bathroom break.

quarter-phase
Differing in phase by a quarter of a cycle; two-phase
quarter-pipe
A structure used to perform tricks, approximately half the size of a half-pipe
quarter-pounder
Anything weighing a quarter of a pound
quarter-pounder
A burger weighing approximately a quarter of a pound
quarter-to
Attributive form of quarter to, noun

His quarter-to bathroom break.

quarter-wave plate
a sheet of birefringent material whose thickness is such that the light associated with the larger refractive index is retarded in phase by 90° with respect of that associated with the smaller refractive index; used to convert linearly polarized light into circularly polarized light
quarter-witted
Having, or displaying half the mental capacity of a half-wit
quarter-apple
The term apple box, or apple crate, is used in the production of film or photography to indicate a mobile box or platform sturdy enough to support weight. The generally accepted dimensions for an apple box are 12" × 8" × 20" (30 × 20 × 50 cm), though they may vary by three to five inches (around 10 cm) in any direction. Any insignificant deviation in size does not disclude an object from being an apple box, though significantly smaller or larger items may be termed a "half-apple," "quarter-apple" or sometimes "double apple." An "eighth-apple" is sometimes called a pancake or a lift
Quarter-horse racing
Racing of Quarter Horses. It originated among British settlers in Virginia shortly after Jamestown was established in 1607. The course was traditionally a quarter-mile (400 m); today there are 11 officially sanctioned races, ranging from 220 to 870 yd (201 to 796 m). Timing is to the nearest .01 second
quarter back
offensive player (Football)
quarter crack
a crack on the inside of a horse's forefoot
quarter day
Any of the four days of the year regarded as the beginning of a new season or quarter, when most quarterly payments are due. a day which officially begins a three-month period of the year, and on which payments are made, for example at the stock exchange
quarter day
a Christian holy day; one of four specified days when certain payments are due
quarter day
Christian holy day; (British) one of four days in a year on which quarterly payment is due
quarter final stage
round before the semifinals (Sports)
quarter horse
a small powerful horse originally bred for sprinting in quarter-mile races in Virginia
quarter horse
One of a breed of strong saddle horses developed in the western United States. Breed of light horse developed in the U.S. from Thoroughbred, Morgan, American saddlebred, and other stock as a quarter-mile racer. Though overshadowed by the Thoroughbred, it found a place in the western and southwestern U.S. as a stock horse (see cutting horse). Modern quarter horses are short and stocky, with a muscular build and a deep, broad chest. They are noted for fast starting, turning, and stopping ability, short-distance speed, and intelligence. They stand 14.3-16 hands (57-64 in., 145-163 cm) high, weigh 950-1,200 lbs (431-544 kg), and have a calm, cooperative temperament
quarter mile
a unit of length equal to a quarter of 1 mile
quarter note
A quarter note is a musical note that has a time value equal to two eighth notes. A note having one-fourth the time value of a whole note. Also called crotchet. a musical note which continues for a quarter of the length of a whole note British Equivalent: crotchet
quarter note
note which is worth one fourth of a whole note (Music)
quarter note
a musical note having the time value of a quarter of a whole note
quarter of an hour
period of 15 minutes, 1/4 of an hour
quarter panel
A rear section of the body shell which incorporates the rear fender and usually also the C-pillar In modern car bodies, the rear fender usually is no longer a separate welded or bolt-on panel, Instead it blends smoothly into the bottom of the rear window frame and the rear panel
quarter panel
The sheet metal on both sides of the car from the c-post to the rear bumper below the decklid and above the wheel well
quarter panel
A sheet metal panel that covers the area from the rear-door opening to the taillight area, and from the bottom of the surface to the base of the roof, or from the headlamp area to the front-door opening, and from the bottom of the surface to the base of the hood
quarter panel
A body part which makes up one of the two rear sides of the car It contains the lock pillar, to which the doors lock onto The two quarter panels are located on either side of the trunk or deck lid
quarter plate
25 inches
quarter plate
25 inches by 4
quarter plate
a photographic plate measuring 3
quarter pounder
A quarter pounder is a hamburger that weighs four ounces before it is cooked. Four ounces is a quarter of a pound
quarter rest
a musical rest having one-fourth the time value of a whole rest
quarter rest
A rest having one-fourth the time value of a whole rest
quarter round
An ovolo
quarter section
a land unit equal to a quarter of a section (160 acres) and measuring 1/2 mile on a side
quarter section
A land unit equal to a quarter of a section and measuring of a mile on a side
quarter sessions
an English law court that was held in the past once every three months
quarter sessions
a local court with criminal jurisdiction and sometimes administrative functions
quarter stock
stock with a par value of $25/share
quarter to five
15 minutes before 5: 00
quarter tone
one-half the distance between two tones that are a semitone (half-step) apart
quarter tone
half of a semitone
quarter tone
An interval that is half of a semitone
quarter tone
Tonal value of dot, located approximately halfway between highlight and midtone
quarter turn
Counter offensive movement executed by rotating the body in order to evade and close the high inside line
quarter turn
A rail fitting, which turns 90 degrees
quarter turn
A wreath subtending an angle of 90°
quarter-century
25 years
quarter-final
final round before the semifinals, games where it will be decided which sports team will move up to the semi-finals (Sports)
quarter-final
quarter-final quarter-finals in AM, use quarterfinal A quarter-final is one of the four matches in a competition which decides which four players or teams will compete in the semi-final. The very least I'm looking for at Wimbledon is to reach the quarter-finals. one of the four games near the end of a competition, whose winners play in the two semi-finals
quarter-finalist
A quarter-finalist is a person or team that is competing in a quarter-final
quarter-hour
a quarter of an hour
quarter-hour
fifteen minutes
case quarter
a single 25 cent coin as opposed to any combination of coins adding up to 25 cents
close quarter
any of several strong wooden barriers erected across the deck of a merchant sailing ship, having loopholes through which muskets could be fired to resist boarding attacks
close-quarter
In a confining space
draw and quarter
To severely punish or criticize someone
draw and quarter
To execute a person by tying each limb to an animal and driving them in different directions
first quarter
The waxing lunar phase, from new moon to half way between new moon and full moon
last quarter
the waning lunar phase half way between full moon and new moon
quartering
The method of capital punishment where a criminal is cut into four pieces
quartering
Present participle of quarter
quartering
The act of providing housing for military personnel, especially when imposed upon the home of a private citizen
quarterly
A periodical publication that appears four times per year
quarterly
Occurring once every quarter year (three months)
quarters
quarterfinals
quarters
A commonly played university drinking game in North America
quarters
plural form of quarter
quarters
Housing, barracks or other habitation or living space. Compare cuarto
three-quarter
with the subject turned slightly away from a frontal view
three-quarter
of three fourths of the usual dimension
three-quarter
A player positioned between the half-backs and the full-backs (properly a three-quarter back)
three-quarter back
Any of a group of players positioned between the half-backs and the full-backs; consists of the left wing, the inside centre, the outside centre and the right wing
three-quarter backs
plural form of three-quarter back
three-quarter bathroom
A room with a toilet (the device) and stall shower, but no bathtub
quarterly
occurring or made at intervals of three months
servant's quarter
The parts of a building, traditionally in a private house, which contain the domestic offices and staff accommodation
quarterly
{a} happening every three months
quarterly
{a} once in the quarter of a year
quarters
{n} lodgings, a station
quarters
Quarters is a popular drinking game which involves players bouncing a quarter off of a table in an attempt to have the quarter land, usually into a shotglass (or cup) on that table. The game is popular at parties, especially in colleges and universities in the United States and Canada
A quarter
quartern
Armenian Quarter
part of the Old City of Jerusalem inhabited by Armenians
Christian quarter
part of a town where Christians live; area of the Old City of Jerusalem
French Quarter
the French Quarter a part of the city of New Orleans in Louisiana, US, which was originally lived in by French people. Many tourists now go there
Latin Quarter
5th arrondissement neighborhood in Paris around the Sorbonne University; area in Montreal (Canada) known for theatres cafes and many boutiques
Muslim Quarter
area in a population in which mainly Muslims live, area in ancient Jerusalem
Quarterly
updates
a quarter of
one-fourth; a quarter to, fifteen minutes before (the hour)
bad quarter of an hour
very unpleasant few moments
beginning of the quarter
first part of the quarter, commencement of the quarter
cry quarter
{f} ask for mercy
end of the quarter
last part of a quarter
first quarter
first fourth; first three months of the calendar year
first quarter
One-half of the moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is increasing (For the purposes of the predictions provided here, the percent (%) moon illuminated would be close to 50% and increasing )
first quarter
the first fourth of the moon's period of revolution around the Earth
first quarter
This phase occurs when one-half of the Moon is illuminated by direct sunlight … the illuminated part is increasing The Moon squares the Sun
fourth quarter
fourth of four equal parts or periods of time; fourth period of a sporting event
from every quarter
from all sides, from everywhere
give quarter to
grant grace to
last quarter
The phase of the Moon when it is 90 degrees away moon from a line between the Sun and the Earth, measured westward from the Sun, as seen from the north The angle of illumination creates a half circle of the Moons surface, with the lighted half being on the left side Also referred to as the third quarter moon
last quarter
remaining quarter; most recent quarter
last quarter
One-half of the moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing (For the purposes of the predictions provided here, the percent (%) moon illuminated would be close to 50% and decreasing )
last quarter
the last fourth of the moon's period of revolution around the Earth
last quarter
One-half of the Moon appears illuminated by direct sunlight while the illuminated part is decreasing Here, the Moon is Crone
last quarter
The phase of the moon when it is near west quadrature, when the eastern half of it is visible to an observer on the earth
last quarter
This phase occurs when one-half of the Moon appears illuminated by direct sunlight … the illuminated part is decreasing The Moon squares the Sun
one quarter
one part of four equal parts, 1/4
quartered
Quarter-sawed; said of timber, commonly oak
quartered
past of quarter
quartered
- to have a body cut up
quartered
The joining together of three or more (despite the name) SHIELDs to form a composite shield Also applied to ARMORIAL BANNERs
quartered
In some exceptionally double roses, the petals are not only packed tightly together in a circular, nearly flat flower; they also appear to be grouped into four more or less equal quadrants Hence, the blossoms are described as "quartered " Examples include the centifolia 'Paul Ricault' and the damask 'Gloire de Guilan'
quartered
housed, gave lodgings to
quartered
Furnished with quarters; provided with shelter or entertainment
quartered
{s} divided into fourths; divided into parts; housed, lodged
quartered
Divided into four equal parts or quarters; separated into four parts or regions
quartered
Describes boards cut from a log which has been cut into four quarters through the center, and then into parallel boards Produces a distinctive grain
quartered
(See Drawn )
quartered
divided into four parts
quartering
One of the different coats of arms arranged upon an escutcheon, denoting the descent of the bearer
quartering
Coming from a point well abaft the beam, but not directly astern; said of waves or any moving object
quartering
1 (m) (Arch
quartering
Assignment of quarters for soldiers; quarters
quartering
a coat of arms that occupies one quarter of an escutcheon; combining four coats of arms on one shield usually represented intermarriages
quarter
Избранное