put something forward to

listen to the pronunciation of put something forward to
Английский Язык - Турецкий язык
toplantı saatini ileri almak
toplantı tarihini ileri almak
randevu tarihini ileri almak
randevu saatini ileri almak
put something forward
ortaya atmak
put something forward
(deyim) öne sürmek
put something forward to

  Расстановка переносов

  put some·thing for·ward to

  Турецкое произношение

  pût sʌmthîng fôrwırd tı

  Произношение

  /ˈpo͝ot ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈfôrwərd tə/ /ˈpʊt ˈsʌmθɪŋ ˈfɔːrwɜrd tə/

  Слово дня

  lavaliere
Избранное