protesto et

listen to the pronunciation of protesto et
Турецкий язык - Английский Язык
{f} protest

He said the South had good reason to protest. - Güney'in protesto etmek için iyi bir nedeni olduğunu söyledi.

He didn't open his mouth to protest. - O, protesto etmek için ağzını açmadı.

{f} protested

Many Americans protested the purchase of Alaska. - Birçok Amerikalı Alaska'nın satın alınmasını protesto ettiler.

Beth protested, but her mother reminded her that she was incredibly fat. - Beth protesto etti, ancak annesi onun inanılmaz şişman olduğunu hatırlattı.

remonstrate
protesto et
Избранное