producing a surplus; profitable

listen to the pronunciation of producing a surplus; profitable
Английский Язык - Турецкий язык

Определение producing a surplus; profitable в Английский Язык Турецкий язык словарь

lucrative
{s} kazançlı

Sanırım bu kazançlı bir anlaşma olabilir. - I think that could be a lucrative deal.

Köle ticareti kazançlı bir işti. - Slavery was a lucrative business.

lucrative
(Ticaret) rantabl
lucrative
kârlı

Boston'da garsonluk kârlı olabilir. - Waiting tables in Boston can be lucrative.

lucrative
lucrativelykarlı olarak
lucrative
karlı,kazançlı
lucrative
kazançlı olarak
lucrative
{s} kârlı, kazançlı, yararlı
Английский Язык - Английский Язык
lucrative
producing a surplus; profitable

    Расстановка переносов

    pro·du·cing a surplus; pro·fi·ta·ble

    Произношение

    Слово дня

    dreary
Избранное