problematic condition; defect, drawback

listen to the pronunciation of problematic condition; defect, drawback
Английский Язык - Турецкий язык

Определение problematic condition; defect, drawback в Английский Язык Турецкий язык словарь

disadvantage
dezavantaj

Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi. - Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages.

Her iki türün avantajları ve dezavantajları var. - Both types have advantages and disadvantages.

disadvantage
zarar
disadvantage
kayıp
disadvantage
at a disadvantage daha zayıf bir durumda olmak
disadvantage
be to somebodys disadvantage bir kimsenin zararına olmak
disadvantage
{i} aleyhte durum
disadvantage
aleyhte olan durum
disadvantage
disadvantaged normal sayılan menfaat
disadvantage
{i} sakınca, mahzur, dezavantaj, zarar
disadvantage
dezavantajlı olmak
Английский Язык - Английский Язык
{i} disadvantage
problematic condition; defect, drawback

    Расстановка переносов

    prob·le·ma·tic condition; defect, draw·back

    Произношение

    Слово дня

    energy
Избранное