possess doubts, think twice

listen to the pronunciation of possess doubts, think twice
Английский Язык - Турецкий язык
Kuşkuları sahip iki kere düşünmek
have second thoughts
(about) (daha önce verilen bir karar hakkında) tereddüt etmeye başlamak
Английский Язык - Английский Язык
have second thoughts
possess doubts, think twice
Избранное