possess doubts, think twice

listen to the pronunciation of possess doubts, think twice
İngilizce - Türkçe
Kuşkuları sahip iki kere düşünmek
have second thoughts
(about) (daha önce verilen bir karar hakkında) tereddüt etmeye başlamak
İngilizce - İngilizce
have second thoughts
possess doubts, think twice