poikilothermy

listen to the pronunciation of poikilothermy
Английский Язык - Турецкий язык
(Tıp) Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi
Английский Язык - Английский Язык
cold-bloodedness
{i} state of being cold-blooded, state of being dependent on external factors to regulate body temperature (Zoology)
poikilothermy
Избранное