poikilothermy

listen to the pronunciation of poikilothermy
İngilizce - Türkçe
(Tıp) Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi
İngilizce - İngilizce
cold-bloodedness
{i} state of being cold-blooded, state of being dependent on external factors to regulate body temperature (Zoology)
poikilothermy