plural form of chit chat

listen to the pronunciation of plural form of chit chat
Английский Язык - Английский Язык
chit chats
plural of chit
chits
plural form of chit chat

  Расстановка переносов

  plu·ral form of chit chat

  Турецкое произношение

  plûrıl fôrm ıv çît çät

  Произношение

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈʧət ˈʧat/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈʧɪt ˈʧæt/

  Слово дня

  ambrosia
Избранное