plural form of chit chat

listen to the pronunciation of plural form of chit chat
Englisch - Englisch
chit chats
plural of chit
chits
plural form of chit chat

  Silbentrennung

  plu·ral form of chit chat

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv çît çät

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈʧət ˈʧat/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈʧɪt ˈʧæt/

  Wort des Tages

  extramundane
Favoriten